Naše služby

A) Leksellův gama nůž (LGN)

přístroj umožňující jednorázové radiochirurgické ozáření patologického ložiska v mozku (v indikovaných případech možná i frakcionovaná terapie) - více informací >>

Diagnózy k léčbě na LGN:

 • cévní malformace mozku
 • benigní mozkové nádory (nejčastěji meningiom, vestibulární schwannom, adenom hypofýzy)
 • maligní mozkové nádory (nejčastěji mozkové metastázy, adjuvantní léčba gliomů)
 • funkční onemocnění (nejčastěji neuralgie trojklaného nervu)
 • oftalmologické indikace (nejčastěji uveální melanom)

Více informací >>

Průběh léčby >>

B) Stereotaktická neurochirurgie

miniinvazivní neurochirurgická technika umožňující přesně cílené výkony v hlubokých mozkových strukturách - více informací >>

Prováděné výkony:

 • stereobiopsie
 • steropunkce
 • hluboká mozková stimulace (DBS)
 • stereoelektroencefalografie (SEEG)
 • stereotaktická termoléze (termokoagulace)
 • stereotaktická intrakavitární aplikace 90Y do kraniofaryngeomu (brachyterapie)

C) Ostatní operační výkony

 • perkutánní balónková komprese trojklaného nervu
 • míšní stimulace
 • okcipitální stimulace

Více informací >>