Klasická stereotaktická neurochirurgie - invazivní výkon

Klasická stereotaktická operace má stejný základ jako má léčení pomocí gama nožem. Ve všech  případech probíhá výkon s pomocí stereotaktického rámu připevněného k hlavě nemocného (viz výše), ve všech případech je třeba provést zaměření mozku pacienta magnetickou rezonanci nebo počítačovou tomografií. Po zaměření cíle však neprobíhá záření, ale následuje malý operační zákrok. Do lebky nemocného je drobným vrtáčkem vytvořen malý otvor (4- 10 mm v průměru), kterým je do nitrolebního prostoru zavedena sonda, jehla nebo elektroda. Po této přípravě probíhá samotná diagnostická nebo léčebná procedura.

Stereotaktická biopsie

Do chorobného ložiska v mozku je zavedena bioptická sonda nebo jehla a touto sondou jsou vzápětí odebrány malé vzorky tkáně k dalšímu vyšetření (určení diagnózy).

Stereotaktické zavedení diagnostických elektrod

U některých  nemocných s epilepsií jsou do vybrané mozkové struktury  zavedeny elektrody, které pak registrují elektrickou mozkovou aktivitu (EEG). Znalost   EEG  získaného z hloubi mozku může pomoci ke stanovení optimální léčby.

Stereotaktická termoléze - koagulace

Do určitých mozkových oblasti je zavedena tzv. termokoagulační elektroda, která je průchodem radiofrekvenčního proudu ohřátá na stanovenou teplotu (60 - 80°C). Ta vyvolá ohřevem v malém okrsku vyřazení (koagulaci) několika milimetrů mozkové tkáně a tím odstraní některé nežádoucí příznaky. Hovoříme o funkční neurochirurgii. Termoléze se provádí u pacientů s neztišitelnými bolestmi, s poruchami pohybu (třes, ztuhlost) i u nemocných s některými typy epileptických záchvatů.


Běžný provoz v Nemocnici Na Homolce je obnoven. Kontaktujte příslušná oddělení a objednejte se ke svému lékaři.

Od 1. 6. 2020 jsou v Nemocnici Na Homolce při dodržení následujících pravidel a doporučení povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů. Pokyny a doporučení pro návštěvy zde.

V případě podezření na onemocnění koronavirem volejte číslo 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace