AG - angiografie

Angiografie (dále jen AG) je rentgenové vyšetření cév. Za normálních okolností nejsou cévy na rentgenovém snímku zobrazeny. Podáním kontrastní látky do cévního řečiště se zvýrazní. Následným snímkováním dostaneme podrobné obrázky tepen případně žil vyšetřované oblasti.

Angiografie má vysoké rozlišení a umožňuje zacílit vybraná místa, kde dokáže dynamicky zobrazit plnění tepen a žil, zobrazí jejich průběh, dělení či spojování.

Naše pracoviště používá dva AG přístroje, které se nachází ve 4. podlaží hlavní budovy (zelený či oranžový výtah).

V roce 2021 bylo provedeno v Nemocnici na Homolce celkem 3 181 vaskulárních angiografií.