Gastroenterologie

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Spáčil

Staniční sestra: Kateřina Dvořáková

 

Gastroenterologie je obor medicíny zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění trávicího traktu.

Diagnostikujeme a léčíme onemocnění jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučových cest a slinivky břišní. Naše pracoviště patří mezi nejmodernější v Praze.

Hlavní částí naší práce je endoskopické vyšetřování. Endoskopie je vyšetřovací metoda, která v našem případě umožňuje pomocí tenké "hadičky s kamerou" pohled do dutých orgánů trávicího traktu přes přirozené otvory (ústa, konečník) . Můžeme tak odhalit příčinu některých onemocnění. Při vyšetření jsme schopni odebírat bioptické vzorky, odstraňovat polypy, apod.
Endoskopie je díky ohebným částem pro pacienta poměrně málo zatěžující, je možné ji provádět ambulantně a dle potřeby ji opakovat.
Vyšetření se provádí v lokálním znecitlivění nebo při podání injekce na uklidnění a na snížení bolestivosti (analgosedace).

Stali jsme se Centrem vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.

Jsme Centrem pro screening kolorektálního karcinomu
Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz ve všech vyspělých státech. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7 700 osob a téměř 3 400 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá (zdroj: kolorektum.cz). Přitom jde o onemocnění, kterému lze ve většině případů předejít.
Proto provádíme preventivní endoskopická vyšetření pacientů s cílem včasné diagnózy nádorů nebo polypů tlustého střeva (screening).

Léčíme pacienty s idiopatickými střevními záněty (ulcerózní kolitida a Crohnova choroba). Jsme centrem pro biologickou terapii.

 

Endoskopická vyšetření:

 

Gastroskopie   (pokyny pro pacienty)

Gastroskopie je endoskopická vyšetřovací metoda horní části trávicího traktu, která pomáhá zjistit onemocnění jícnu, žaludku a dvanáctníku (např. vředy, zánět, krvácení, nádorové onemocnění apod.). Během gastroskopie lze odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření a provádět řadu léčebných výkonů:

 • odstranit polypy technikami EPE, EMR, ESD, FTR
 • odstranit cizí tělesa
 • ošetřit angiodysplázie argonplasmakoagulací (APC)
 • ošetřit Zenkerův divertikl jícnu
 • ošetřit stenózy trávicího traktu (dilatace balonem či bužiemi dle typu onemocnění a zavádět stenty)
 • ošetřit jícnové varixy (ligace, sklerotizace)
 • zastavit krvácení
 • zavést enterální sondu, PEG nebo PEJ

 

Koloskopie   (pokyny pro pacienty)

Koloskopie je endoskopická vyšetřovací metoda dolní části trávicího traktu, která pomáhá lékaři nejen zjistit onemocnění tlustého a části tenkého střeva (např. polypy, záněty, příčinu krvácení, nádorové onemocnění apod.), ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět léčebné zákroky:

 • odstranit polypy technikami EPE, EMR, ESD, FTR
 • ošetřit stenózy (dilatace balonem a zavádět stenty)
 • zastavit krvácení
 • označit patologickou lézi tetováží
 • ošetřit angiodysplázie argonplasmakoagulací (APC)
 • endoskopicky léčit vnitřní hemorhoidy

 

ERCP   (pokyny pro pacienty)

ERCP (Endoskopická Retrográdní Cholangio-Pankreatografie) je endoskopická vyšetřovací metoda, která se používá k vyšetření žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Používá se zde kombinace endoskopického přístupu a rentgenového zobrazení. Při výkonu jsme schopni:

 • provádět běžné zákroky, jako jsou papilotomie (otevření žlučových cest), extrakce konkrementů, brush cytologie (odběr vzorku tkáně z nádorů)
 • řešit stenózy včetně jejich dilatací a zavádět plastové nebo metalické stenty
 • provést cholangioskopii, včetně biopsie. Používá se pro diagnózu tumorů a k řešení obtížné choledocholitiázy a wirsungolitiázy včetně laserové lithotrypse
 • provést radiofrekvenční ablaci tumorů žl.cest (a pankreatu)
 • převést zevněvnitřní drenáž (PTD) na vnitřní drenáž

 

Sonografie 

Ultrazvukové vyšetření břišních orgánů zevní sondou s možností cílené punkce dosažitelných tumorů

 

Endosonografie   (pokyny pro pacienty)

Endoskopická ultrasonografie je vyšetření ultrazvukovou sondou zavedenou do horní části trávicího traktu přes jícen a žaludek až do dvanáctníku; méně často do konečníku. Používáme jak lineární, tak radiální sondu. Cílem vyšetření je zobrazení trávicích orgánů a jejich okolí, zjistit rozsah zánětlivého postižení či např. určit pokročilost nádorů. Při výkonu jsme kromě punkce okolních orgánů a dutin schopni provádět i:

 • endoskopickou léčbu tekutinových kolekcí v dutině břišní (pseudocysto-gastrostomie) včetně abscesů a všech doprovodných výkonů (nasocystická laváž, nekrektomie)
 • endoskopickou léčbu obstrukce žlučových cest neřešitelnou při běžném ERCP (např. hepatiko-gastrostomie) včetně všech doprovodných výkonů
 • další speciální postupy (např. enteroenteroanastomózu) k zajištění průchodnosti zažívacího traktu při jeho jinak neřešitelných zúženích, nebo přístupu do míst, které mají pooperačně změněné anatomické poměry (přístup k papile po žaludečních resekcích)
 • endoskopickou léčbu obstrukce slinivkového vývodu neřešitelnou při běžném ERCP (tzv. wirsungo-gastrostomie) včetně všech doprovodných výkonů 
 

Kontakt:

 • Gastroenterologická ambulance: tel.: +420 257 272 481, +420 257 272 622
 • Gastroenterologické oddělení se nachází ve 4. patře hlavní budovy u zeleného výtahu
 • Ambulance jsou otevřeny každý všední den od 7.30 do 15.30 hod.

 

 

Lékaři:

 • MUDr. Petr Spáčil
 • MUDr. Jolana Cendelínová
 • MUDr. Daniel Debnár
 • MUDr. Viera Křížová
 • MUDr. Karel Mareš
 • MUDr. Václav Michal
 • MUDr. Ivan Pagáč
 • MUDr. Daniela Schütznerová
 • MUDr. Michal Stodola