ERCP – pokyny před vyšetřením

ERCP (Endoskopická Retrográdní Cholangio-Pankreatografie) je endoskopická vyšetřovací metoda, která se používá ke zjištění některých onemocnění jater, žlučníku, žlučovodů a slinivky břišní. Při této metodě se využívá kombinace endoskopického výkonu a rentgenových paprsků.

Před vyšetřením:

  • Pokud užíváte léky na ředění krve, poraďte se s Vaším praktickým lékařem o jejich vysazení. Léčbu je většinou nutné přerušit v dostatečném předstihu před vyšetřením.
  • K vyšetření je nutné přinést doporučení od indikujícího lékaře a výsledek základní laboratoře, která nesmí být starší 14 dnů.

 

V den vyšetření, výkon:

  • Před vyšetřením zůstaňte od půlnoci nalačno. Ranní medikaci zapijte vodou nejpozději 2 hodiny před výkonem.
  • Vyšetření probíhá na rentgenovém sálku, vleže na lůžku, na levém boku.
  • Úvodem Vám bude sprejem místně znecitlivěn hltan a lékař rozhodne o podání sedace, jejímž cílem je zklidnění pacienta a snížení vnímání bolesti.
  • Do úst Vám bude vložen náustek a poté lékař zavede ohebný přístroj (endoskop) přes jícen a žaludek až do dvanáctníku. Do vývodu žlučových cest lékař aplikuje kontrastní látku k jejich zobrazení. Při výkonu můžeme odstranit kameny ve žlučových cestách, rozšířit ústí žlučových cest, zavést plastovou trubičku (endoprotézu) do místa zúžení žlučových cest, odebrat vzorky tkáně k histologickému vyšetření a další.

 

Po vyšetření:

  • Délka výkonu se odvíjí od náročnosti, obvykle trvá třicet minut. Po výkonu je nutná krátkodobá hospitalizace většinou do druhého dne.
  • Pokud byly během vyšetření odebrány vzorky tkáně k histologickému vyšetření, vyzvedněte si výsledky za 3 týdny po vyšetření na naší recepci a odevzdejte je odesílajícímu lékaři.

 

Komplikace:

  • K nejčastějším komplikacím výkonu patří zánět žlučových cest a slinivky břišní a krvácení, méně často perforace duodena. Přínos ERCP ve většině případů převyšuje míru možného rizika.