Plicní embolie

Definice

Plicní embolie představuje závažné onemocnění srdečně cévního systému, charakterizované snížením průtoku krve plicním řečištěm. Ten je vyvolán uzávěrem části plicního řečiště, nejčastěji způsobeným vmetkem (tombem) sražené krve. Ojediněle může být i důsledkem jiných příčin (embolie tuková, embolie vzduchem, embolie plodovou vodou).

Výskyt a příčiny plicní embolie

Výskyt plicní embolie není přesně znám, ročně postihuje asi 0,5-1 nemocného z tisíce (tzn. v České republice je embolií ročně postiženo kolem 10 000 lidí). Riziko úmrtí je u neléčené akutní plicní embolie vysoké, pohybuje se kolem 30%, zatímco rozpoznaná a léčená plicní embolie má smrtnost kolem 8%. Většinou plicní embolie postihuje nemocné ve věkové skupině 60-70 let.

Nejčastějším zdrojem plicní embolie jsou trombózy hlubokých žil dolních končetin (až z 85%); tromby však mohou vznikat i jinde, např. v pánevních žilách. Jejich vznik podporuje změna srážlivosti krve, porucha cévní stěny a zpomalení toku krve. Hlavní klinické rizikové a laboratorní faktory shrnují tabulky.

Příznaky plicní embolie

Nejčastějším příznakem plicní embolie je náhle vzniklá nebo náhle zhoršená klidová dušnost (vyskytuje se u 85-90% pacientů). Méně časté jsou bolesti na hrudi (u 50% nemocných), které mohou klinicky připomínat infarktu myokardu. Mezi další příznaky patří kašel (někdy s vykašláváním krve) nebo kolaps.

Vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy

Každý nemocný s podezřením na plicní embolii musí být pečlivě klinicky vyšetřen. Dále jsou rutinně prováděny krevní odběry a EKG vyšetření. K potvrzení diagnózy pak slouží zobrazovací metody, z nichž nejdůležitější je počítačová tomografie, zobrazující plicní tepny a jejích větve a echokardiografie. V některých případech je potřebné doplnit i další vyšetření, např. plicní angiografii či plicní scintigrafii.

Léčba

Léčba, která se provádí za hospitalizace, spočívá v podávání léků, prodlužujících krevní srážlivost, jejichž cílem je rozpuštění embolů. Často je nutná i další podpůrná léčba.

Klinické rizikové faktory

Stavy po operaci:

větší břišní/pánevní operace
Náhrada kyčelního/kolenního kloubu
Pooperační intenzivní péče

Porodnictví

Pozdní těhotenství
Císařský řez
Puererium

Problémy dolních končetin

Fraktury
Rozsáhlé varikózní žíly

Maligní onemocnení

Břišní/pánevní
Pokročilá/metastatická fáze

Stav po prokázané přechodné žilní tromboemboli
Omezená pohyblivost

Hospitalizace
Péče v geriatrických zařízeních