Robotické operace srdce

Robotické operační systémy zvyšují přesnost, kontrolu a zručnost provedení chirurgického zákroku na úroveň, která lidským faktorem není dosažitelná. Pro pacienta představují nejvyšší možnou bezpečnost operace. Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce je národním a mezinárodním školicím centrem pro robotickou kardiochirurgii. Naše oddělení je v oblasti roboticky asistovaných kardiochirurgických operací v České republice průkopnickým pracovištěm. Máme v tomto oboru největší zkušenosti.

Roboticky asistované operace srdce řadíme mezi miniinvazivní kardiochirurgické techniky. Kromě výše uvedené vysoké bezpečnosti operačního procesu je tato technika spojena s celou řadou dalších velkých výhod vyplývajících z miniinvazivní povahy výkonu. Kromě malé operační rány, která se rychle hojí a má příznivý kosmetický efekt, má pacient i nízké riziko ranných pooperačních komplikací. Díky kratší době hospitalizace se může rychleji vrátit k běžným činnostem. 

Jak probíhá roboticky asistovaný kardiochirurgický výkon

Jedná se o roboticky asistovaný výkon, kdy operující chirurg ovládá na dálku pomocí ovládacích pák (joysticků)  ramena robota, kterým se provádí vlastní operační výkon. Nejedná se tak o operaci, kterou by prováděl samostatně robot, ale o kombinaci lidského vedení, rozhodování a plné kontroly operačního výkonu na straně jedné a technické dokonalosti (včetně přesnosti, bezpečnosti) robotického systému na straně druhé. Lékař na operačním sále pomocí ovládací konzole vede ramena robotického systému, kontroluje monitor, kam je přenášen obraz z malé kamery zavedené do hrudníku operovaného. Operatér si tak může operované místo dle potřeby zvětšit, a tak podrobněji prohlédnout. Díky většímu rozsahu dosáhnou jemné operační nástroje robotického systému lépe na některá místa. Operační výkon je přesný a cílený a zároveň plně kontrolovaným operujícím lékařem. Jemné nástroje robotického systému a kamerový systém se do hrudníku operovaného vkládají malými operační ranami – tzv. porty. Kromě vlastního operačního týmu se v průběhu operačního výkonu o pacienta stará celý tým specialistů se zkušenostmi s roboticky asistovanými kardiochirurgickými výkony (anesteziologický tým, kardiolog-echokardiografista, perfuzionisté – obsluha mimotělního oběhu, technický tým)

Jaké provádíme roboticky asistované kardiochirurgické výkony na našem pracovišti ?

Na našem pracovišti provádíme rutinně roboticky asistované chirurgické revaskularizace myokadu (aorto-koronární bypass), záchovné výkony (plastiky) na mitrální a trikuspidální chlopni a uzávěry defektu septa síní či patentního foramen ovale patens.

Pro jaké pacienty je vhodný roboticky asistovaný kardiochirurgický výkon?

U každého pacienta indikovaného k operaci na našem pracovišti k některému z výše uvedených výkonů (viz předchozí odstavec- jaké provádíme roboticky asistované kardiochirurgické výkony na našem pracovišti) zvažujeme vždy automaticky variantu roboticky asistovaného kardiochirurgického výkonu. Ne všichni pacienti jsou však k tomuto výkonu z celé řady důvodů vhodní. Doporučení k roboticky asistovanému kardiochirurgickému výkonu je tak závislé nejenom na charakteru srdečního onemocnění, ale i na anatomii hrudníku, předchozích proběhlých výkonech a přidružených onemocněních. Indikace k roboticky asistovanému kardiochirurgickému výkonu je tak výsledkem komplexního posouzení, kterému předchází podrobné dovyšetření odborníky probíhající na našem pracovišti.