Indikace a rozsah RTG vyšetření

Typ a rozsah vyšetření určuje indikující lékař. Pacient přichází se žádankou, kde musí být uvedeno jaká oblast má být vyšetřena a důvod vyšetření.

Lebka - provádíme všechny základní projekce neurokrania i splanchnokrania, vedlejší dutiny nosní, orbity a speciální projekce na kosti skalní, temporomandibulární klouby apod.

Páteř - provádíme vždy základní projekce předozadní a bočná pro danou etáž. Zároveň je možné doplnit dynamické projekce v předklonu a záklonu případně šikmé projekce na foramina zejména u krční páteře. Systém umožňuje zhotovit i dlouhé (skládané) snímky celé páteře a dolních končetin.

Klouby a dlouhé kosti - zobrazujeme v základních většinou dvou projekcích, lze doplnit na vyžádání i speciální např. šikmé např. na os naviculare manus.

Hrudník se zaměřením na srdce a plíce - zadopřední snímek - patří mezi vůbec nejčastěji prováděný rentgen v naší nemocnici.

Rentgen břicha umožňuje ve dvou projekcích (vleže a vestoje) zhodnotit charakter kliček střevních, včetně určení přítomnosti volného plynu v dutině břišní.