Kardioanesteziologie

Slovo primáře

Proč je zapotřebí kardioanesteziolog?

Podobně jako se od obecné chirurgie postupně oddělila kardiochirurgie zaměřená na srdce a velké cévy, tak se od obecné anestezie oddělil obor kardioanestezie. Kardioanesteziologové a kardiochirurgové spolu úzce spolupracují při operacích srdce a velkých cév na mimotělním oběhu nebo bez něj a při některých operacích v hluboké hypotermii a cirkulační zástavě. Přítomnost kardioanesteziologa je dále nezbytná při detailní monitoraci pacienta během a po výkonu, při různých formách farmakologické a mechanické podpory oběhu, arytmie, kde kardioanesteziolog navrhuje možnosti řešení a u pacientů se srdečním selháním. Provádí technicky a časově náročné výkony, včetně rutinního užití transthorakálního a jícnového ECHO apod. 

 

MUDr. Petr Plášil
primář Oddělení kardioanesteziologie

 


O nás

Oddělení kardioanesteziologie je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Hlavní činností oddělení je poskytovat komplexních služby v celém rozsahu oboru anesteziologie a resuscitace a oboru intenzivní medicíny, a to v rámci Kardiocentra, tzn. pro Kardiologické a Kardiochirurgické oddělení a jejich pacienty. Do spektra činnosti patří podání anestezie pacientům podstupujícím výkony prováděné v rámci Kardiocentra, které vyžadují přítomnost kardioanesteziologa (tzn. bolestivé zákroky a operace, výkony u rizikových a kardiálně kompromitovaných pacientů). Dále zajišťuje resuscitační a intenzivní péči v rámci Kardiochirurgického oddělení, zejména na Jednotce pooperační a resuscitační péče a konzultačně i na Oddělení akutní kardiologie.

Kardioanestezie, Nemocnice na Homolce