V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Kardioanestezie

foto

Slovo primáře

Proč je zapotřebí kardioanesteziolog?

Podobně jako se od obecné chirurgie postupně oddělila kardiochirurgie zaměřená na srdce a velké cévy, tak se od obecné anestezie oddělil obor kardioanestezie. Kardioanesteziologové a kardiochirurgové spolu úzce spolupracují při operacích srdce a velkých cév na mimotělním oběhu nebo bez něj a při některých operacích v hluboké hypotermii a cirkulační zástavě. Přítomnost kardioanesteziologa je dále nezbytná při detailní monitoraci pacienta během a po výkonu, při různých formách farmakologické a mechanické podpory oběhu, arytmie, kde kardioanesteziolog navrhuje možnosti řešení a u pacientů se srdečním selháním. Provádí technicky a časově náročné výkony, včetně rutinního užití  transthorakálního a jícnového ECHO apod. 

MUDr. Pavel Jehlička
primář Oddělení kardioanestezie


O nás

Oddělení kardioanestezie je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Hlavní činností oddělení je poskytovat komplexních služby v celém rozsahu oboru anesteziologie a resuscitace a oboru intenzivní medicíny, a to v rámci Kardiocentra, tzn. pro Kardiologické a Kardiochirurgické oddělení a jejich pacienty. Do spektra činnosti patří podání anestezie pacientům podstupujícím výkony prováděné v rámci Kardiocentra, které vyžadují přítomnost kardioanesteziologa (tzn. bolestivé zákroky a operace, výkony u rizikových a kardiálně kompromitovaných pacientů). Dále zajišťuje resuscitační a intenzivní péči v rámci Kardiochirurgického oddělení, zejména na Jednotce pooperační a resuscitační péče a konzultačně i na Oddělení akutní kardiologie.

Kardioanestezie, Nemocnice na Homolce

Naše pracoviště

  • Jednotka pooperační a resuscitační péče pro kardiochirurgické pacienty
  • Kardiochirurgické operační sály