Naše služby

Kardiologické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a jedním z největších pracovišť nemocnice. Nabízí pacientům komplexní konzervativní a miniinvazivní léčbu nemocí kardiovaskulárního systému, tedy srdce a cév. Pracoviště má k dispozici moderní komplex katetrizačních sálů pro vyšetření koronárních tepen a intervenční léčbu akutního infarktu myokardu, koronární jednotku, dále Centrum pro léčbu srdečních arytmií s denním stacionářem a standardní lůžkové oddělení pro léčbu chronických stavů srdečně-cévních onemocnění. Specializovaná jednotka srdečního selhání je zaměřena na péči o nemocné s touto chorobou. Součástí kardiologické péče je také ambulantní sledování indikovaných skupin pacientů.

Provádíme komplexní diagnostiku a léčbu nemocí srdce a cév

Nejčastější onemocnění, která léčíme:

Akutní srdeční selhání
Akutní infarkt myokardu
Chronické srdeční selhání
Ischemická choroba srdeční
Ischemická choroba dolních končetin
Zánětlivá a infekční onemocnění myokardu (endokarditidy, myokarditidy, kardiomyopatie)
Onemocnění aorty
Plicní embolie
Poruchy srdečního rytmu (srdeční arytmie, kardiostimulace + CRT + ICD)
Hypertenze
Flebotrombóza
Synkopa
Fibrilace síní - nejčastější srdeční arytmie
 

Výkony, které provádíme:

Invazivní diagnostické a léčebné metody
Neinvazivní diagnostické a léčebné metody