Akutní infarkt myokardu

Co to je

Akutní infarkt myokardu (AIM) je nestabilní formou ischemické choroby srdeční; je to akutní, život ohrožující stav, způsobený uzávěrem nebo těsným zúžením koronární (věnčité) tepny, vedoucím k odúmrtí části srdečních buněk, zásobených postiženou tepnou.

Příčiny

AIM nejčastěji vzniká na podkladě aterosklerózy (kornatění) věnčitých tepen. Bezprostřední příčinou bývá prasknutí aterosklerotického plátu ve stěně tepny s následným vznikem krevní sraženiny (trombus) v tomto místě, vedoucím k okluzi (ucpání) postižené tepny.

Příznaky

AIM se nejčastěji projevuje silnou, minimálně několik minut trvající tlakovou nebo pálivou bolestí na prsou, méně často v zádech či krku. Bolest může vystřelovat do jedné (zpravidla levé) či do obou horních končetin, pod levou lopatku nebo do dolní čelisti. Bolest může být provázena dušností, opocením, úzkostí, strachem o život.

Vyšetření

Základem vyšetření je pečlivý rozhovor s nemocným (odběr anamnézy), běžné tzv. fyzikální vyšetření (pohled, poklep, poslech, pohmat) a dále natočení elektrokardiogramu (EKG). Zásadním vyšetřením v podmínkách České republiky, na něž navazuje i léčba, je katetrizační vyšetření (koronární angiografie, koronarografie), kdy se vyšetří přímo koronární tepny za pomoci speciálních cévek (katetrů). Vyšetření bývá (ne nutně v akutní fázi) doplněno odběrem krve ke stanovení ukazatelů poškození srdce (troponin), parametrů vnitřního prostředí, okysličení krve a známek poškození dalších orgánů. Standardem je dnes také ultrazvukové vyšetření srdce – echokardiografie.

Léčba

Základem léčby je co nejrychlejší zprůchodnění postižené tepny; v současnosti nejlepší známou technikou zprůchodnění je tzv. perkutánní koronární intervence (koronární angioplastika). Podstatou tohoto postupu je v návaznosti na koronární angiografii a určení uzavřené tepny její zprůchodnění za pomoci tenkých drátků a balonků, které se nafouknou v místě uzávěru věnčité tepny a tím roztáhnou zúžené místo. V drtivé většině případů je současně do tohoto místa implantován tzv. koronární stent (drátěná trubička, která pomáhá udržet tepnu průchodnou). Do léčby patří také podání léků zabraňující shlukování krevních destiček a tvorbě krevních sraženin, dále léky, působící ochranně na srdeční sval a léky snižující hladinu cholesterolu.

Koronární angioplastiku a angiografii provádíme u nás na sálech - Oddělení intervenční kardiologie.


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace