Endosonografie – pokyny pro pacienty

Endoskopická ultrasonografie je vyšetření ultrazvukovou sondou zavedenou do trávicího traktu, většinou přes jícen, žaludek až do dvanáctníku; méně často do konečníku. Cílem vyšetření je zobrazení trávicích orgánů a jejich okolí, zjistit rozsah zánětlivého postižení či např. určit pokročilost nádorů.  

 

Před vyšetřením:

 • Pokud užíváte léky na ředění krve, poraďte se s Vaším praktickým lékařem o jejich vysazení. Léčbu je většinou nutné přerušit v dostatečném předstihu před vyšetřením.
 • V případě vyšetření tlustého střeva je nutné jeho vyprázdnění klysmatem, které Vám předepíše odesílající lékař.
 • K vyšetření je nutné přinést doporučení od indikujícího lékaře a výsledek základní laboratoře, která nesmí být starší 14 dnů.

 

V den vyšetření, výkon:

 • Před vyšetřením zůstaňte od půlnoci nalačno. Ranní medikaci zapijte vodou nejpozději 2 hodiny před výkonem.
 • Vyšetření probíhá na endoskopickém sálku, vleže na lůžku, na levém boku.
 • Úvodem Vám bude sprejem místně znecitlivěn hltan a lékař rozhodne o podání sedace, jejímž cílem je zklidnění pacienta a snížení vnímání bolesti.
 • Do úst Vám bude vložen náustek a poté lékař zavede ohebný přístroj přes ústa a jícen do žaludku a dále do dvanáctníku.

 

Po vyšetření:

 • Vyšetření je nebolestivé, zpravidla trvá třicet minut.
 • V případě podané premedikace si po výkonu asi na půl hodiny odpočinete v odpočívací místnosti. Po aplikaci těchto léků nesmíte řídit auto, a proto je vhodné mít zajištěný odvoz domů. Po zbytek dne nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
 • Při odchodu z oddělení dostanete zprávu z vyšetření, kterou odnesete odesílajícímu lékaři.
 • Lékař může po výkonu rozhodnout o krátkodobé hospitalizaci (například dojde-li k cílené punkci).
 • Pokud byly během vyšetření odebrány vzorky tkáně k histologickému vyšetření, vyzvedněte si výsledky za 3 týdny po vyšetření a odevzdejte je odesílajícímu lékaři.

 

 • Komplikace:
 • Mezi teoretická rizika patří poranění stěny trávicí trubice, dále krvácení či možnost infekce při cílené biopsii.