Co léčí LGN

Léčba cévních malformací

Radiochirurgická léčba cévní malformace vyvolá hojivý proces, který vede k postupnému uzávěru chorobných cév a vyléčení malformace v průběhu jednoho až 3 let. Do té doby však trvá riziko, že malformace může znovu krvácet a proto je potřebné dodržovat i po léčbě gama nožem přiměřenou životosprávu s vyloučením nadměrné fyzické námahy až do úplného vyhojení malformace. Také je potřebné nadále užívat léky, pokud se malformace projevovala záchvaty. S odstupem dvou let po léčbě gama nožem podstoupíte kontrolní vyšetření pomocí magnetické rezonance a při známkách uzavřené malformace bude následovat angiografické vyšetření, které prokáže, zda již došlo k úplnému vyhojení malformace. Pokud by se malformace nadále zobrazovala, je potřebné angiografii provést za další rok, protože u některých malformací trvá vyhojení až 3 roky. Jediné vážnější riziko léčby cévní malformace pomocí gama nože je možnost nového krvácení malformace, než dojde k jejímu vyhojení, co je asi 2-4% ročně. K přechodné reakci na léčbu gama nožem, která by se mohla projevit častějším záchvatem nebo dočasnými neurologickými problémy nedochází více než u 6% pacientů. Šance na zahojení cévní malformace do 3 let po léčbě gama nožem je kolem 80%, v závislosti na její velikosti. Pokud se malformace zcela neuzavře, je možné léčbu po 3 letech opakovat.

Léčba neurinomu akustiku

Léčba neurinomu akustiku- nádoru sluchového nervu - pomocí gama nože zabrání jeho dalšímu růstu a nádor inaktivuje. K pozdějším neurologickým problémům, jako přechodnému postižení lícního nervu nebo pocitu snížené citlivosti na polovině tváře může po léčbě gama nožem dojít s odstupem několika měsíců v závislosti na tom, jak velký nádor sluchového nervu je. Pokud je neurinom velmi malý, do průměru 1 -1,5 cm a vy jste se rozhodli pro léčbu gama nožem, může k těmto přechodným potížím dojít s pravděpodobností asi 6%, riziko postižení lícního nervu je méně než 1%. Pokud si všimnete asymetrie tváře, která před operací nebyla, objeví se pocity mrtvění tváře, závratí, pocit na zvracení, s největší pravděpodobností jde o přechodnou reakci na radiochirurgické ozáření a je potřebné, aby jste se obrátili na Vašeho lékaře z oddělení gama nože na telefonní číslo uvedené na konci tohoto sdělení.

Léčba meningiomů

Meningiomy jsou nádory vyrůstající z mozkových plen. Pomocí gama nože lze zastavit jejich růst a inaktivovat je. Protože tento typ nádoru má sklon k vytváření otoku v jeho okolí, může po jeho léčbě gama nožem dojít k přechodnému mírnému zhoršení neurologických potíží u 6-8% pacientů. Pokud se zhoršení stavu po léčbě gama nožem dostaví, je potřebné na čas nasadit protiotokovou léčbu pomocí kortikoidů. Tato léčba bude řízena Vaším lékařem z oddělení gama nože, na kterého se v případě potíží obrátíte i v čase mimo pravidelných kontrol, na které budete písemně zváni.

Léčba adenomu hypofýzy

Adenom hypofyzy je uložen v těsné blízkosti zrakového nervu, který je velmi citlivý k radiační zátěži. Proto může být léčba gama nožem doporučena pouze když je adenom alespoň několik milimetrů vzdálen od optického nervu. Po absolvování léčby gama nožem budete dále pravidelně kontrolováni u svého endokrinologa a jsou potřebné pravidelné kontroly na očním oddělení, kde Vám bude vyšetřován perimetr - rozsah zorného pole. Výsledky těchto vyšetření přinesete na kontrolu, ke které budete zváni na naše oddělení za 2 a 5 let po provedené léčbě.

Léčba metastáz

V případě onkologického onemocnění může dojít k metastatickému postižení mozku. Pokud je metastáza svou velikostí vhodná pro léčbu gama nožem (průměr nádoru do 3 cm) budete druhý den po léčbě propuštěni domů, případně může být hned pokračováno v onkologické léčbě základního onemocnění. V případě potřeby je potřebné po dobu několika týdnů pokračovat případně zahájit protiotokovou léčbu kortikoidy. Na kontrolní vyšetření včetně MRI nebo CT budete zváni na naší ambulanci ve 6 měsíčních intervalech. Asi v 6% je potřebné v dalším průběhu léčbu opakovat, případně podstoupit otevřenou operaci.

Léčba ostatních mozkových nádorů

Každý typ nádoru může vyžadovat osobitý přístup a po léčbě může dojít k opožděným projevům, v závislosti na lokalizaci a typu nádoru. Informujte se u svého lékaře, na co je potřeba ve Vašem případě dbát.

Neuralgie trojklaného nervu

Neuralgie trojklaného (trigeminu) nervu je jeden z typu obličejových bolestí.  Většinou jde o ostrou záchvatovitou bolest ve tváři, která může být někdy krutá. Ozáření kořene trigeminu pomocí gama nože vede ve velkém procentu případů ze zmírnění bolesti až ke kompletní úlevě. Úleva se dostavuje většinou týden až 2 měsíce po výkonu.

Ostatní neztišitelné bolesti

Mezi ostatní bolesti řadíme obličejové neuralgie jiného nervu než trojklaného, bolesti končetin a trupu při cévních příhodách, bolesti při zhoubných nádorech a jiné. V určitých případech je možno alespoň částečně snížit intenzitu bolesti pomocí ozáření vybraných části nervové soustavy.

Uveální melanom

Jde o zhoubný nádor uložený v oblasti zadního segmentu oka. Záření  pomocí gama nože je dobrou alternativou více invazivních způsobům léčby.

Léčba zeleného zákalu (glaukomu)

Léčba těžkých forem tohoto onemocnění, která byla vyvinuta na našem pracovišti. Ozáření gama nožem vede ke snížení často krutých bolestí oka a může zabránit ztrátě očního bulbu u pokročilé formy onemocnění.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace