Leksellův gama nůž

Název gama nůž navozuje představu operačního nástroje, který neurochirurg uchopí do ruky, ale ve skutečnosti tento název je pouze registrovanou obchodní známkou firmy Elekta Instruments pro zařízení  téměř 20 tun těžké. Jeho součástí je radiační jednotka s operačním lůžkem a kolimátorovými helmicemi, stereotaktický koordinační rám a Gamma Plan - computerizovaný systém pro plánování a optimalizaci radiochirurgické léčby.

Obr. 1 : Leksellův gama nůž model C


Radiochirurgie pomocí Leksellova gama nože je způsob stereotaktické neurochirurgické operace, při které je dosaženo žádoucího biologického efektu v malém cílovém objemu intrakraniální tkáně aplikací jedné dávky fokusovaného záření ze zevních zdrojů radiačního záření. Toto záření je kolimováno do úzkých svazků paprsků, které se kříží ve společném ohnisku. Do tohoto ohniska je po stereotaktické lokalizaci umístěn cíl, ve kterém má vzniknout ohraničená léze. Ta vznikne působením vysoké radiační dávky, ke které přispívají všechny křížící se paprsky. Mimo toto ohnisko dávka do okolí strmě klesá a již v malé vzdálenosti od ohniska odpovídá dávka prakticky jednotlivému paprsku. Hojivého účinku se dosáhne bez potřeby otevření lebky.

Dosažení koncentrace dostatečného množství energie potřebné k vyvolání žádoucí léčebné biologické reakce v malém ohraničeném objemu tkáně je docíleno překřížením úzkých svazků paprsků ionizujícího záření vedených z různých směrů ve společném ohnisku. V případě gama nože to je gama záření z 201 hermeticky uzavřených zdrojů isotopu Co60 s poločasem rozapdu 5.26 roku. Tyto zdroje jsou umístěny ve sférické radiační jednotce a jsou dostatečně odstíněny, aby byl pacient i personál chráněni před nežádoucí radiací.
V současné době je ozáření pacienta na Leksellově gama noži plně automatizovaným a počítačem řízeným a kontrolovaným procesem. K fixaci hlavy pacienta se stereotaktickým rámem a přesnému nastavení stereotaktických souřadnic pro ozáření slouží robotizovaný systém, tzv. automatický polohovací systém (Automatic Positioning System). Řídící počítač celého systému kontroluje všechny parametry důležité ke správnému ozáření pacienta (velikost kolimátoru, počet isocenter, ozařovací čas, stereotaktické souřadnice). 
K přípravě vlastního ozáření a přesnému výpočtu dávkové distribuce je používán plánovací systém Leksellův GammaPlan (ELEKTA INSTRUMENT AB, Švédsko). Tento systém umožňuje připravit ozáření dle načtených diagnostických snímků tak, aby cílové ložisko obdrželo účinnou dávku záření a zároveň okolní zdravá tkáň a především kritické struktury (zejména optický nerv a  mozkový kmen) byly minimálně zatěžovány. Podle velikosti použitého sekundárního kolimátoru vznikne při terapeutické poloze v ohnisku (centru) radiační jednotky přibližně sférická dávková distribuce, jejíž průměr je na 50 % izodóze přibližně 4, 8, 14, a 18 mm. K plnému objemovému pokrytí cíle je možné libovolně kombinovat zmíněné čtyři velikosti kolimátorů s odlišným váhovým faktorem, měnit úhel nastavení hlavy pacienta v horizontálním směru, vzhledem ke kolimační helmici nebo využít zaslepení určitého sektoru kolimátorů v kolimační helmici stínící zátkou. Příklad ozařovacího plánu je na obrázku. Žlutá linie představuje 50 % isodózní křivku, která přesně obkružuje cílové ložisko, kterým je v tomto případě nádorek vyrůstající ze sluchového nervu.

Obr. 2 : Ozařovací plán pro neurinom akustiku


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace