Pro pacienty

Některá neurochirurgická onemocnění jsou klasickou operací neřešitelná nebo jsou takové operace spojené se značným rizikem. Jsou také nemocní, jejichž celková kondice nedovoluje obvyklé operační zatížení, které je jinak dobře snášeno anebo si pacienti otevřenou operaci výslovně nepřejí. Pro takové případy se hodí metoda radiochirurgie gama nožem, která jednorázovým cíleným ozářením nahradí klasický operační zásah.

Operační zatížení nemocného odpadá a spolu s tím i všechny možnosti obecných chirurgických komplikací, např. krvácení nebo pooperační infekce. Výhodné je také, že není zapotřebí déle trvající hospitalizace, která se může omezit jen na několik málo dnů. Radiochirurgie má vedle zmíněných výhod i zvláštní nároky, neboť výhod lze dosáhnout jen za cenu složitějších a technicky náročnějších postupů. Nemocný si toho musí být vědom a trpělivě a informovaně při celém postupu spolupracovat.

Z principu radiochirurgické léčby vyplývají jednotlivé kroky, kterým se během léčení budete muset podrobit.

Po zjištění, že jste postižen nitrolebním onemocněním, které by bylo nejvhodnější léčit pomocí gama nože, budete pozván ke krátkodobé hospitalizaci.

Při přijetí do nemocnice budou zaregistrovány všechny příznaky a důležitá zjištění Vašeho onemocnění. S přijímacím lékařem si budete moci ujasnit, jaký bude u Vás další vyšetřovací a léčebný postup. Večer před ozařováním si umyjete vlasy speciálním dezinfekčním šamponem, ráno se mytí vlasů opakuje alkoholovým roztokem. Na noc dostanete zklidňující lék a totéž ráno před výkonem, v případě potřeby Vám do žíly bude zavedena infúze. Pokud užíváte pravidelně léky, poradíte se s Vaším lékařem jak je budete v den radiochirurgické léčby užívat. Léky proti epileptickým záchvatům, na srdeční onemocnění nebo zvýšený tlak lze užít a zapít malým douškem vody.Ráno před nasazením stereotaktického rámu je potřeba sundat hodinky, brýle, kovové sponky z vlasů včetně gumiček a náušnic. Na hlavě, v místech kde bude připevněn stereotaktický rám, se provede místní znecitlivění a přístroj se připevní 4 hroty. Po propíchnutí kůže budou poněkud svírat hlavu, jinou nepříjemnost však pociťovat nebudete. 

Budete převezen k vyšetření rentgenovému nebo magnetickou rezonancí. Během vyšetření budete mít fixovanou hlavu se stereotaktickým rámem v pevné opěrce. Vyšetření nebude bolestivé. Bude-li třeba zobrazit nitrolební cévy, ucítíte v hlavě teplo poté, co budou zobrazeny pomocí katétru zavedeného do tepny v třísle. Proto musí být tříslo předem oholeno. Toto vyšetření se provádí pouze při léčbě cévních malformací. Po angiografickém vyšetření musíte do druhého dne zůstat ležet. Po vyšetření budete převezen na ozáření.Než se připraví ozařovací plán, což může trvat 1 až několik hodin, budete vleže nebo vsedě odpočívat. Pak Vás uložíme se stereotaktickým rámem na lůžko ozařovacího přístroje. Hlava bude pevně umístěna do ozařovací helmy a pomocí mikrofonu a reproduktoru budete ve stálém spojení s léčebným týmem. Pojízdné lůžko přístroje Vás vsune do krytého ozařovacího prostoru, kde budete několik minut. V té době proběhne ozařování, během něhož nebudete nic cítit. Po ukončení ozáření se lůžko automaticky vysune do výchozí polohy. Podle potřeby se může opakovat i několik takových expozic. Vedle slovního spojení s léčebným týmem pomocí mikrofonu a reproduktoru budete stále sledován televizní kamerou, takže bude možné reagovat na všechny Vaše potřeby. 

Po ukončení ozáření Vám bude sejmut stereotaktický přístroj a budete převezen na své lůžko. Když si zde odpočinete a trochu se po podaných lécích prospíte, budete se pravděpodobně cítit tak dobře, že budete moci vstát a pohybovat se po svém pokoji. Pokud se u Vás objeví bolesti hlavy nebo pocit na zvracení, ke kterým může na několik hodin po léčbě gama nožem dojít, zavolejte sestru, která Vám podle ordinace Vašeho lékaře podá utišující lék. Pokud se tyto příznaky objeví, do druhého dne zcela odezní.

Při dobrém stavu budete moci být v následující den propuštěn do domácího ošetřování. Doma budete pokračovat ve své obvyklé činnosti. 


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace