PET/CT s FDG cílená na ORL oblast

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fludeoxyglucosum) je akumulováno buňkami v závislosti na jejich konsumpci glukózy. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze posoudit ložiska glukózového hypermetabolizmu, která mohou být nádorového nebo zánětlivého původu. Vzhledem k časové náročnosti snímání a minimalizaci radiační zátěže a zátěže kontrastní látkou je snímání dat prováděno ve dvou krocích: první představuje kontrastní CT vyšetření v arteriální fázi spolu s PET v režimu vysokého rozlišení, cílené na obličejovou část hlavy a krk. Cílem této části vyšetření je zobrazit primární nádor a postižení lymfatických uzlin. Ve druhém kroku cíleném na odhalení vzdálených metastáz následuje přehledné nekontrastní CT v režimu snížené dávky spolu s PET v rozsahu celého trupu. Při objednání lze uvést jiný požadovaný rozsah snímání (např. včetně horních nebo dolních končetin), je-li to klinicky relevantní. Vyšetření a příprava diabetiků je časově náročná, proto pacienti musí počítat s tím, že na oddělení stráví 2 - 4 hodiny. Pro lepší odlišení trávicí trubice od jiných struktur je po příchodu na oddělení pacient vyzván, aby vypil 1 litr roztoku jodové kontrastní látky. Při vlastním snímání je i.v. podána neionická jodová kontrastní látka.

Podání kontrastní látky nemusí být nakonec provedeno – záleží na rozhodnutí pacienta a lékaře provádějícího vyšetření, který musí vyhodnotit rizika spojená s podáním. I bez i.v. podání kontrastní látky mívá obvykle PET/CT velmi vysokou výpovědní hodnotu.

Obecné indikace

Shodné indikace jako pro CT obličejové části hlavy a krku + navíc: 
Lokalizace primárního nádoru při známé metastáze nebo při významné suspekci na neoplasii neznámé lokalizace, a to v případech, kdy lze předpokládat, že je primární tumor lokalizován v oblasti hlavy a krku. 

Posouzení biologického chování známého tumoru v oblasti hlavy a krku.

Staging maligní neoplasie primárně vycházející z tkání hlavy a krku. 

Posouzení efektu protinádorové terapie v oblasti hlavy a krku.

Posouzení možné recidivy nádoru v oblasti hlavy a krku. 

Obecné kontraindikace

Zvýšená hladina inzulínu v krvi (po jeho podání nebo způsobená příjmem živin) výrazně zhoršuje kontrast zobrazení a tedy i citlivost metody zachytit ložisko.

Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.

Relativní kontraindikací je dekompenzovaný diabetes (proto je třeba ještě před objednáním stanovit glykémii).

Relativní kontraindikací je těhotenství a kojení.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Kontraindikace podání kontrastní látky: Alergie na rentgen-kontrastní látky nebo na jód, krevní choroba (mnohočetný myelom, Waldenströmova paraproteinémie, srpkovitá anémie atd.), těžká porucha funkce ledvin či jater, srdeční nedostatečnost, užívání biguanidů v posledních 48 hodinách, hypertyreóza, feochromocytom - v těchto případech bude vyšetření provedeno bez podání kontrastní látky.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 6 hodin nejíst), pacient by měl již před příchodem na oddělení hodně pít vodu (není možno pít mléko, nic kalorického nebo s příměsí cukru).

Pacient by se měl 48 hodin před vyšetřením vyhnout zvýšené tělesné námaze.

Pacient by se měl k vyšetření dostavit teple oblečen (více než obvykle), aby se snížila aktivace tukové tkáně a zlepšil kontrast zobrazení.

Pacient by měl mít alespoň 1 týden odstup od chemoterapie a 3-6 měsíců odstup od radioterapie (pokud jde o vyhodnocení ozářené oblasti). Čím větší jsou časové odstupy, tím větší je spolehlivost PET. Proto se doporučuje vyšetření odložit až na dobu, kdy přichází v úvahu rozhodování o další léčbě. Malý odstup od chemoterapie může způsobit falešnou negativitu nálezu vzhledem k přechodnému "omráčení" nádorových buněk; malý odstup od radioterapie naopak falešnou pozitivitu vzhledem dlouho přetrvávajícím indukovaným zánětlivým změnám.

Pacient bude upozorněn, že v následujících 24 hodinách po vyšetření by neměl řídit vozidlo, ovládat stroje nebo se pohybovat ve výškách.

Příprava diabetiků - obecně platí: ráno v den vyšetření vysadit perorální antidiabetika a inzulín. Je-li užíván inzulín s velmi dlouhým účinkem, je třeba jej večer před vyšetřením vysadit, popř. nahradit inzulínem s kratším účinkem. Pacienti s inzulínovou pumpou ji vypínají 4 hodiny před vyšetřením. U těžkých diabetiků je vhodná individuální příprava ošetřujícím lékařem po konzultaci lékaře ONM.

Diabetici, kteří užívají tablety ze skupiny biguanidů (AGNIS COMBI, COMPETACT, DALTEX, DIAREG, EBYMECT, EFFICIB, EUCREAS, GLIBOMET, GLUBRAVA, GLUCOMET, GLUCOPHAGE, ICANDRA, JANUMET, JENTADUETO, KOMBOGLYZE, LANGERIN, MELKART DUO, METFOGAMMA, METFORMIN, NORMAGLYC, RETAFORM, RISTFOR, SEGLUROMET, SIOFOR, STADAMET, SYNJARDY, VELMETIA, VIPDOMET, VOKANAMET, XIGDUO, ZOMARIST), by tyto léky měli začít užívat až poté, co budou laboratorně zkontrolovány funkce ledvin, nejdříve však za 48 hodin po vyšetření. Pokud není před vyšetřením s nitrožilním podáním jodované kontrastní látky laboratorně doložena hladina S-kretaininu < 130 umol/l, měly by být tyto léky vysazeny už 48 hodin před vyšetřením. Tato opatření jsou důležitá pro minimalizaci poškození funkce ledvin. Je na ošetřujícím lékaři, aby provedl příslušné změny v medikaci pacienta.

Diabetici si s sebou musí vzít jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim (pozor ale na biguanidy).

Délka vyšetření

2-3 hodiny.

 

Žádanka na vyšetření.