V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

PET/CT skeletu s NaF

Stručný popis

Použité radiofarmakum je akumulováno v novotvořené kostní matrix. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze identifikovat ložiska se změněnou osteoblastickou aktivitou vůči okolní kosti. Zvýšená osteoblastická aktivita je průvodním jevem většiny patologických kostních procesů a mnohdy daleko předchází strukturálním změnám viditelným na RTG či CT. Vyšetření je obvykle celotělové a dává informaci o shodných patologických procesech jako scintigrafie skeletu. Oproti ní se však jedná o podstatně přesnější a také nákladnější vyšetření. Součástí vyšetření je celotělové nízkodávkové CT pro účely korekce absorpce a rozptylu záření a pro specifikaci PET nálezu. Alternativně lze provést vyšetření cílené jen na určitou oblast (např. před neurochirurgickým výkonem na páteři), výhodou je výrazně snížená dávka ionizujícího záření.

Obecné indikace

Nádory Okultní fraktury (mikrofraktury při osteoporóze, či sportu)
Avaskulární nekróza a kostní infarkty
Artritidy a artrózy
Reflexní sympatická dystrofie
Viabilita kostního štěpu
Jinak nevysvětlitelná kostní bolest

Obecné kontraindikace

Těhotenství

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. Příprava pacienta před příchodem na ONM

Dobrá hydratace.

Délka vyšetření

2-3 hodiny.

Ukázka vyšetření

Vlevo CT složka, vpravo PET složka a uprostřed fúze hybridního PET/CT vyšetření. Na transverzálních a sklopených koronárních řezech a MIP animaci pacienta se zvýšenými hladinami PSA po radikální operaci prostaty pro karcinom jsou patrna 2 ložiska velmi vysoké osteoplastické aktivity svědčící pro metastázy v sedací a stydké kosti vlevo a dále degenerativní postižení intervertebrálních skloubení L4/L5 (více vpravo).

PET/CT skeletu s NaF

 

NaF animace

Stáhnout animaci (349 kB)

 

Žádanka na vyšetření.