PET/CT skeletu s NaF

Stručný popis

Použité radiofarmakum je akumulováno v novotvořené kostní matrix. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze identifikovat ložiska se změněnou osteoblastickou aktivitou vůči okolní kosti. Zvýšená osteoblastická aktivita je průvodním jevem většiny patologických kostních procesů a mnohdy daleko předchází strukturálním změnám viditelným na RTG či CT. Vyšetření je obvykle celotělové a dává informaci o shodných patologických procesech jako scintigrafie skeletu. Oproti ní se však jedná o podstatně přesnější a také nákladnější vyšetření. Součástí vyšetření je celotělové nízkodávkové CT pro účely korekce absorpce a rozptylu záření a pro specifikaci PET nálezu. Alternativně lze provést vyšetření cílené jen na určitou oblast (např. před neurochirurgickým výkonem na páteři), výhodou je výrazně snížená dávka ionizujícího záření.

Obecné indikace

  • Nádory
  • Okultní fraktury (mikrofraktury při osteoporóze, či sportu)
  • Avaskulární nekróza a kostní infarkty
  • Artritidy a artrózy
  • Reflexní sympatická dystrofie
  • Viabilita kostního štěpu
  • Jinak nevysvětlitelná kostní bolest

Obecné kontraindikace

Těhotenství

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. Příprava pacienta před příchodem na ONM

Dobrá hydratace.

Délka vyšetření

2-3 hodiny.

Ukázka vyšetření

Vlevo CT složka, vpravo PET složka a uprostřed fúze hybridního PET/CT vyšetření. Na transverzálních a sklopených koronárních řezech a MIP animaci pacienta se zvýšenými hladinami PSA po radikální operaci prostaty pro karcinom jsou patrna 2 ložiska velmi vysoké osteoplastické aktivity svědčící pro metastázy v sedací a stydké kosti vlevo a dále degenerativní postižení intervertebrálních skloubení L4/L5 (více vpravo).

PET/CT skeletu s NaF

 

NaF animace

Stáhnout animaci (349 kB)

 

Žádanka na vyšetření.