PET/CT trupu s FDG a p.o. kontrastem

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fludeoxyglucosum) je akumulováno buňkami v závislosti na jejich konsumpci glukózy. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze posoudit ložiska glukózového hypermetabolizmu, která mohou být nádorového nebo zánětlivého původu. Vzhledem k časové náročnosti snímání a minimalizaci radiační zátěže rutinně provádíme vyšetření v rozsahu celého trupu a krku. Při objednání lze uvést jiný požadovaný rozsah (např. včetně obličejové části hlavy, včetně horních nebo dolních končetin), je-li to klinicky relevantní. Pro účely korekce absorpce a anatomické lokalizace je pacient prozářen rentgenovým zářením (tzv. "low dose" CT). Pro lepší odlišení trávicí trubice od jiných struktur je po příchodu na oddělení vyzván, aby vypil 1 litr roztoku jodové kontrastní látky.

Těžiště vyšetření tkví v detekci ložisek hypermetabolizmu glukózy a upřesnění jejich lokalizace pomocí "low dose" CT. V takovémto CT obraze lze identifikovat většinu orgánů a mnohé patologické struktury – nikoliv však všechny. Toto vyšetření tedy nenahrazuje cílené CT vyšetření, je-li z klinického hlediska indikováno. Vyšetření je optimální v níže uvedených indikacích za situace, že již pacient absolvoval či má absolvovat cílené diagnostické CT vyšetření. Důvodem je snížená radiační zátěž a eliminace vedlejších účinků a rizik spojených s i.v. podáním kontrastní látky. V případě, kdy je kromě PET tak jako tak indikováno i přehledné onkologické CT vyšetření, lze s výhodou provést obě vyšetření naráz formou PET/CT s i.v. a p.o. podáním kontrastní látky.

Obecné indikace

Zánět:
horečka neznámého původu
lokalizace abscesu
sarkoidóza
vaskulitida
polymyalgia reumatica

Typy nádorů:
bronchogenní karcinom
kolorektální karcinom
lymfom
melanom
karcinom pankreatu
karcinom v oblasti ORL
karcinom uteru a ovaria
karcinom prsu
další nádory, zvláště ty s rychlým růstem

Způsob použití:
Lokalizace zánětlivého ložiska.

Lokalizace primárního nádoru při známé metastáze nebo při významné suspekci na neoplasii neznámé lokalizace.

Posouzení biologického chování známého tumoru.

Staging maligní neoplasie.

Posouzení efektu protinádorové terapie.

Posouzení možné recidivy nádoru. Zvláště vhodné při dynamickém růstu nádorových markerů.

Delineace nádoru pro upřesnění plánu radioterapie s možností exportu dat pro ozařovač (na zvláštní přání).

Obecné kontraindikace:

Zvýšená hladina inzulínu v krvi (po jeho podání nebo způsobená příjmem živin) výrazně zhoršuje kontrast zobrazení a tedy i citlivost metody zachytit ložisko.

Relativní kontraindikací je dekompenzovaný diabetes (proto je třeba ještě před objednáním stanovit glykémii).

Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.

Relativní kontraindikací je těhotenství.Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 6 hodin nejíst), pacient by měl již před příchodem na oddělení hodně pít vodu nebo hořký čaj (není možno pít mléko, cokoliv kalorického nebo s příměsí cukru). Pokud se jedná o zobrazení v oblasti srdce, je vhodné potlačit fyziologickou akumulaci FDG v myokardu ketogenní dietou dle specifikace zde.

Pacient by se měl 48 hodin před vyšetřením vyhnout zvýšené tělesné námaze.

Pacient by se měl k vyšetření dostavit teple oblečen (více než obvykle), aby se snížila aktivace tukové tkáně a zlepšil kontrast zobrazení.

Pacient by měl mít alespoň 1 týden odstup od chemoterapie a 3-6 měsíců odstup od radioterapie (pokud jde o vyhodnocení ozářené oblasti). Čím větší jsou časové odstupy, tím větší je spolehlivost PET. Proto se doporučuje vyšetření odložit až na dobu, kdy přichází v úvahu rozhodování o další léčbě. Malý odstup od chemoterapie může způsobit falešnou negativitu nálezu vzhledem k přechodnému "omráčení" nádorových buněk; malý odstup od radioterapie naopak falešnou pozitivitu vzhledem dlouho přetrvávajícím indukovaným zánětlivým změnám.

Příprava diabetiků - obecně platí: ráno v den vyšetření vysadit perorální antidiabetika a inzulín. Je-li užíván inzulín s velmi dlouhým účinkem, je třeba jej večer před vyšetřením vysadit, popř. nahradit inzulínem s kratším účinkem. Pacienti s inzulínovou pumpou ji vypínají 4 hodiny před vyšetřením. U těžkých diabetiků je vhodná individuální příprava ošetřujícím lékařem po konzultaci lékaře ONM.

Diabetici si s sebou musí vzít jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim.

Délka vyšetření

2-3 hodiny.

Ukázka vyšetření

Na obrázku shodných příčných řezů, je vpravo PET vyšetření s ložiskem hypermetabolizmu glukózy, jež nelze přesně lokalizovat. Vlevo je CT vyšetření bez známek patologie. Uprostřed je hybridní obraz obou vyšetření, který hypermetabolické ložisko lokalizuje do kosti sedací. Jedná se o jinými metodami neodhalenou metastázu sarkomu.

PET/CT trupu s FDG

 

Žádanka na vyšetření.