Pro pacienty

Když poprvé přicházíte na vyšetření do PET centra na Oddělení nukleární medicíny, pravděpodobně máte v hlavě spoustu otázek, na něž byste chtěli znát odpovědi. Zde Vám odpovíme alespoň na některé z nich.

Kam se mám dostavit k vyšetření?

Oddělení nukleární medicíny se nachází v 2. podlaží samostatné budovy PET centra v jihovýchodní části areálu Nemocnice Na Homolce (mapa zde, GPS souřadnice: 50.0747281°N, 14.3567250°E). Optimální trasa pro pěší vede z autobusové zastávky Sídliště Homolka spodní vrátnicí cca 450 m víceméně po rovině. Přístup je rovněž možný z 1. podlaží hlavní budovy nemocnice, kde je od oranžových výtahů vyznačena trasa dlouhou chodbou, krátkým vnějším schodištěm a pak po silnici k budově PET centra. Jediná možná trasa pro vozidla je od hlavní vrátnice vlevo a pak dvěma serpentinami k budově PET centra.

Výjimku tvoří vyšetření zátěžové perfuzní scintigrafie myokardu, ke kterému je třeba se dostavit zeleným výtahem do 3. podlaží hlavní budovy, směr ergometrie / ambulance srdečního selhání, dveře D308 kardiologického oddělení, odkud budete po provedené zátěži doprovozen(a) do budovy PET centra.

Jak je to s vjezdem vozidel a parkováním?

V areálu NNH jsou velmi omezené možnosti parkování, které je navíc zpoplatněno. Pokud vás k vyšetření veze doprovázející osoba, je vhodné, aby vás bezplatně zavezla k budově PET centra a pak se vrátila zaparkovat mimo areál nemocnice. Pokud k vyšetření přijíždíte sám/sama vozidlem bez doprovodu a máte omezenou pohyblivost, ohlaste se svým jménem při vjezdu do areálu (vrátný má k dispozici jmenný seznam objednaných pacientů k vyšetření). Pokud bude k dispozici volné parkovací místo, obdržíte parkovací kartu s číslem stání, kterou umístíte za přední sklo vozidla a bezplatně zaparkujete před budovou PET centra na příslušném stání (č. 62, 63, 64). Při výjezdu vrátíte kartu na vrátnici. Počet parkovacích míst je v areálu nemocnice velmi omezený a nemůžeme vám garantovat, že bude pro vás k dispozici volné parkovací místo. Parkování na jiných číselně označených místech není možné, parkování na číselně neoznačených místech je zpoplatněno, parkování v bezprostředním okolí nemocnice je značně obtížné. Délka pobytu na oddělení se nejčastěji pohybuje kolem 3 hodin, méně častá jsou kratší vyšetření.

Co, když se nemohu / nechci k vyšetření dostavit?

Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření (řádově nejčastěji desetitisíce Kč), žádáme vás laskavě o co možná nejčasnější informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu. Telefonní kontakt: 257 272 165 nebo 257 273 244. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?

Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci a předložit průvodku k vyšetření a průkaz pojištěnce. Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi Vám je poskytneme ještě před injekcí radiofarmaka. Po injekci kontaktujte personál již jen v nejnutnějším případě.

Co je scintigrafie, co je to SPECT a PET?

Jsou to vyšetření, při kterých Vám obvykle nitrožilně podáme malé množství radioaktivity k zobrazení některého Vašeho orgánu. Více informací o radiaci s tím spojené naleznete v textu Informovaného souhlasu s lékařským ozářením. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. Provádíme okolo 50 druhů vyšetření s různým postupem. SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii, PET pro pozitronovou emisní tomografii. Tato tomografická vyšetření umožňují prostorová zobrazení funkčních vlastností jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítačů. U většiny vyšetření je také zapotřebí z technologických důvodů vystavit Vaše tělo malému množství ionizujícího záření, vycházejícího z přístrojů podobně jako při rentgenových vyšetřeních.

Co je to PET/CT?

Jedná se o vyšetření PET - jak bylo popsáno v předchozím odstavci - kombinované se současně prováděným CT vyšetřením. Při CT vyšetření je Vaše tělo vystaveno rentgenovým paprskům, které detailně vykreslí tvary a strukturu jednotlivých orgánů. Pro lepší vzájemné odlišení orgánů je někdy ještě zapotřebí nitrožilně podat větší množství kontrastní látky, v takovém případě budeme potřebovat Váš Informovaný souhlas s nitrožilním podáním kontrastní látky. Kombinované PET/CT vyšetření představuje jeden z nejmocnějších diagnostických nástrojů dnešní medicíny.

Co to obnáší?

Radioaktivní látka (popřípadě i kontrastní látka) je obvykle injikována do žíly paže. Před některými vyšetřeními je zapotřebí také kontrastní látku vypít, před jinými zase vypít větší množství vody nebo přeslazený čaj. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1,5 hodiny; někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku, které se s Vámi bude posouvat detekčním prstencem PET (jakýmsi tunelem), popř. se kolem Vás budou v těsné blízkosti pohybovat scintigrafické detektory. Trpíte-li klaustrofobií, oznamte nám to prosím předem. U některých vyšetření je zapotřebí se vysvléknout a odložit veškeré kovové předměty včetně kovových spon, knoflíků a náušnic. Po vyšetření lze na pokyn personálu odejít.

Jak dlouho mám čekat?

To závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazů několik minut či hodin, výjimečně i 24 hodin. Při čekání na snímání není vhodné opouštět prostory oddělení. Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích. Můžete si všimnout, že někteří pacienti, kteří se na oddělení dostavili až po Vás, jsou odbaveni dříve. To proto, že jejich vyšetření má jiný technologický postup. Jen výjimečně se v našich podmínkách stává, že musíme upřednostnit pacienta, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení. Někdy se může stát, že radiofarmakum, které je vyráběno externím výrobcem (ÚJV Řež, a.s., či Radiomedic, s.r.o.) až krátce před Vaším vyšetřením, není z technických důvodů dodáno nebo je dodáno se zpožděním. Toto nemůže Nemocnice Na Homolce ve Vašem konkrétním případě nikterak ovlivnit, a proto prosíme o pochopení. V každém případě vynaložíme veškeré úsilí, abychom Vás vyšetřili v co nejbližším náhradním termínu.

Je třeba nějaká příprava k vyšetření?

Nejčastějším požadavkem je 6-hodinové lačnění (bez omezení přísunu vody) před vyšetřením a úprava medikace u diabetu. Přesné informace obdržíte při objednání k vyšetření.

Mám přestat užívat léky?

Obecně ne. Ve speciálních případech budete informováni.

Je třeba něco dělat po vyšetření?

Radioaktivita se u většiny vyšetření rozpadne do druhého dne, část se v některých případech vymočí. Proto je lépe do večera více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných. Injikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv, můžete po ní řídit automobil. Bez obav se lze vrátit do Vaší práce. Pokud však pracujete v jaderných zařízeních, plánujete cestu letadlem nebo do zahraničí, mohou Vás zachytit velmi citlivé detektory např. na letišti i několik dní po vyšetření. Rádi Vám vystavíme v recepci potvrzení o absolvovaném vyšetření s podáním radioaktivní látky, aby se předešlo eventuálním nedorozuměním.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Lékaři tohoto oddělení vytvoří na základě Vašich snímků protokol a odešlou ho lékaři, který Vám vyšetření doporučil.

Bude to bolet?

Ne více než při odběru krve. Jedná se jen o vpich. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

A co komplikace?

Komplikace spojené s podáním radioaktivní látky nebo vypitím kontrastní látky prakticky nepřicházejí v úvahu. Pouze při nitrožilním podání kontrastní látky mohou vzácně vzniknout i závažné reakce (především alergické). Pro minimalizaci jejich výskytu provádíme přísná preventivní opatření. Pokud by ve Vašem případě přicházelo v úvahu nitrožilní podání kontrastní látky, dostane se Vám předem detailního poučení. Odmítnete-li kontrastní látku, vyšetření bude moci být provedeno i bez ní, v mnohých případech však s nižší diagnostickou hodnotou. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a všechny splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Je radiace spojená s vyšetřením nebezpečná?

Ne víc než jízda autem. Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je malá a je podobná jako u rentgenového CT vyšetření.

A co těhotenství?

Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba předem prodiskutovat další postup. Pokud by se stalo, že jste se o těhotenství dozvěděla až po vyšetření, obraťte se neprodleně na lékaře našeho oddělení, kteří Vám pomohou objasnit situaci a doporučí další postup. První orientační informaci lze získat zdeNěkolik dní po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře Oddělení nukleární medicíny, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Lze vyšetřovat děti?

Ano. Dětem podáváme menší množství radioaktivní látky podle jejich hmotnosti.

Mohu si přivést doprovod?

Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné.

Potřebuji další informace ...

Rádi Vám je sdělíme, neočekávejte však, že Vám sdělíme na základě jediného specializovaného vyšetření Vaši diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který má k dispozici výsledky dalších vyšetření a může posoudit Vaši nemoc komplexně. .

Podobné informace naleznete i v informačním letáku.

Krátká reportáž ČT 1:  Události, 2.8.2015


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace