Organizace vyšetření

Objednávání pacientů ke scintigrafii, SPECT a PET/CT

Rozsah služeb

Vyšetření se provádějí pro pacienty Nemocnice Na Homolce (dále jen NNH). Ve zbývající volné kapacitě dle pořadníku i pro jiné zdravotnické subjekty. Vyšetření jsou dostupná pro každého na základě zdravotní indikace. 
Spektrum prováděných vyšetření je měněno v závislosti na dostupnosti radiofarmak a frekvenci klinických požadavků. V individuálních případech lze dohodnout vyšetření i mimo běžnou nábídku.

Úhrada vyšetření

Od pojištěnců tuzemských zdravotních pojišťoven se nevybírá žádný poplatek (úhrada pojišťovnou). Ostatní pacienti vyšetření hradí dle ceníku a pravidel úhrady NNH.

Objednávání

Objednání lze provést za předpokladu, že objednávající lékař:

 • je seznámen s indikacemi a kontraindikacemi požadovaného vyšetření
 • zajistí náležitou přípravu pacienta na vyšetření
 • rámcově informuje pacienta o plánovaném vyšetření a o tom, že mu bude podáno malé množství radioaktivní látky spojené s radiační zátěží podobnou běžným radiologickým vyšetřením (více informovaný souhlas s lékařským ozářením) a popř. mu bude nitrožilně podána rentgenkontrastní látka (více informovaný souhlas s nitrožilním podáním kontrastní látky).
 • uvědomí pacienta o nemožnosti provést vyšetření, pokud se dostaví později
 • ubezpečí se, že pacient vyšetření chce podstoupit (absence pacienta neumožní vyšetřit jiného pacienta čekajícího na vyšetření a navíc znamená finanční ztrátu pro oddělení ve výši jednotek až desítek tisíc Kč)
 • vybaví pacienta žádankou na vyšetření, která je řádně ve všech kolonkách vyplněná

Při telefonickém objednávání je třeba uvést:

 • druh požadovaného vyšetření
 • jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, zdravotní pojišťovnu a hmotnost pacienta
 • mobilní telefon pacienta (chce-li být informován např. o aktuálním zrušení vyšetření)
 • IČP zdravotnického zařízení, jeho název, oddělení a jméno objednávajícího lékaře včetně telefonického kontaktu (u lékařů z NNH stačí jen jméno a oddělení)

Objednání provádí pracovníci odesílajícího oddělení telefonicky v pracovní dny v době od 7,30 do 14,30 na čísle 257 272 165 nebo 257 273 244.

Při objednání je sdělen termín vyšetření a je položen dotaz, zda je známa nezbytná příprava. Přidělování termínů vyšetření se děje s ohledem na ekonomické využití nákladných radiofarmak (z jednoho přípravku se vyšetřuje někdy i 10 pacientů), tzn. že individuálním požadavkům pacienta na termín lze vyhovět jen někdy.

Zrušení objednávky

Zrušení objednaného vyšetření se musí provést co možná nejdříve na témže telefonním čísle, aby bylo možno využít uvolněný termín pro jiného pacienta (a zkrátila se tak čekací lhůta na vyšetření) a také aby oddělení nevznikla finanční ztráta.

Odmítnutí vyšetření

Vyšetření může být odmítnuto, pokud:

 • indikace k vyšetření není zdůvodněna zdravotním prospěchem pacienta (viz atomový zákon)
 • se pacient nedostaví řádně připraven
 • se pacient dostaví opožděně (některá radiofarmaka mají výrazně omezenou použitelnost)

Doprava pacientů

Zajištění dopravy sanitními vozy provádí indikující lékař, který vybaví pacienta potřebnými doklady pro obě cesty. Oddělení je umístěno v areálu Nemocnice Na Homolce v samostatném pavilonu PET centra Praha.

Výsledky

Výsledky jsou typicky odesílány následující pracovní den po vyšetření. Je-li třeba k interpretaci provedeného vyšetření ještě jiné vyšetření, pak je výsledek uzavřen nejpozději následující pracovní den po takovém vyšetření. V rámci NNH jsou výsledky okamžitě po dopsání nálezu dostupné na intranetu a poté odeslány v tištěné formě. Smluvní extramurální lékaři mohou využívat elektronického přístupu k výsledkům. Výsledky pro extramurální lékaře jsou odesílány v tištěné formě doporučeným dopisem. Pacienta o výsledcích vyšetření obvykle neinformujeme s odkazem, že ošetřující lékař dokáže komplexněji interpretovat nález v kontextu dalších vyšetření. V případě naléhání pacienta mu nález interpretujeme.

Radiační zátěž

Všechna vyšetření jsou spojena jen s malou radiační zátěží, představující několikanásobek dávky z přírodního pozadí, kterou každý pozemšťan každoročně obdrží.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace