Pro pacienty

Denní režim

6.00 – 7,00 buzení pacientů, ranní toalety pacientů, premedikace dle ordinace lékaře a zavedení intravenozních  kanyl, převoz pacientů z lůžkové části na přípravnu k nasazení stereotaktického rámu
6.00 – 8,00 plnění ranních ordinací lékaře, podávání ranních léků, zajištění pitného režimu, měření fyziologických funkcí, odběry biologického materiálu
7.30 – 8,00 snídaně
8.30 – 12.00 příjmy, překlady, propuštění pacientů, konzilia, příprava pacientů na vyšetření, operační program, plnění ordinace lékařů, vedení zdravotnické dokumentace
12.00 – 13.00 oběd
12.00 – 14.00 podávání poledních léků dle ordinace lékaře
13.00 – 14.00 polední klid
14.00 – 17.00 příprava pacientů na léčbu LGN a k operačnímu výkonu na další den, vedení veškeré písemné dokumentace doplňující vyšetření pacientů, lékařská vizita, edukace ústavním psychologem, edukace sestrou
17.00 – 17.15 odběry biologických materiálů
17.15 – 18.00 večeře
18.00 – 20.00 sesterská vizita, plnění večerních ordinací lékařů, večerní toalet
21.00 – 22.00 podávání nočních léků dle ordinace lékaře
22.00 – 6.00 noční klid

Informace pro pacienty

  • Návštěvy na oddělení jsou možné od 10.00 do 20.00 hod dle aktuální situace a provozu oddělení, děti mají na oddělení přístup od 10 let. 
  • Pacienti mohou sledovat TV v recepci, je možné připojit pevnou linku k lůžku pacienta
  • Žádáme pacienty, aby sestrám hlásili vždy, když se chystají vzdálit z oddělení 
  • Bude-li si pacient přát podat více informací k provozu oddělení, poskytne mu je každá sestra příslušného oddělení