Informace pro pacienty – Bronchoskopie

Vyšetření je možno provést v lokální, nebo celkové anestezii. Výkon lze z pravidla prováděn v ambulantním režimu, v některých případech, zejména po celkové anestezii, může být zvolena krátkodobá observace na lůžkovém oddělení.

Na vyšetření je potřeba se dostavit nalačno od půlnoci. Důležité ranní léky je možno zapít douškem vody.

K celkové anestezii je nutno mít provedené předoperační vyšetření staré nejvíc 14 dnů před výkonem. Výkon je proveden za asistence ARO lékaře, který za celkovou anestezii zodpovídá.

Vyšetření v lokální anestezii je prováděno zpravidla v analgosedaci – jedná se o řiditelný útlum vědomí (nikoliv spánek). Podávané léky (zpravidla benzodiazepiny a opioidy) dokáží přinést během vyšetření větší komfort pro pacienta, zklidnit ho, v některých případech i potlačit vzpomínky na prováděný zákrok. Podaná medikace může po výkonu přechodně snížit schopnost soustředění, takže po dobu 12 hodin po výkonu není možné řídit motorová vozidla, obsluhovat složité stroje, pracovat ve výškách a vůbec vykonávat činnosti, při kterých nesmí být ovlivněno vědomí. Z tohoto důvodu by si měl pacient zajistit doprovod domů dospělou osobou.

Vyšetření začíná znecitlivěním sliznice dutiny ústní, patrových oblouků, hltanu anestetikem. Standardně používáme Lidocain ve sprejové formě a Tetracain, vstříknutý na hrtan laryngeální stříkačkou. Zásadní je proto informace o alergiích na anestetika k volbě jiného anestetika, event. nutnosti provedení vyšetření v celkové anestezii.

Po úvodní lokální anestezii Vám lékař vleže zavede skrze malý náustek do úst a krku ohebný přístroj s optikou. Jde o tenkou 6mm hadičku, skrze jejíž pracovní kanál lékař odebírá vzorky tkání či sekretů, které jsou pak zaslány na příslušná vyšetření. V indikovaných případech může lékař během vyšetření používat rentgenový přístroj. Rentgenové paprsky mohou poškodit plod - pokud jste těhotná, prosím sdělte to lékaři. Během prohlížení průduškového stromu nepocítíte větší potíže, vyšetření může být doprovázeno kašlem, které lékař tlumí přidáním lokální anestezie nebo prohloubením analgosedace.

Po výkonu minimálně 2 hodiny nic nejíst, nepít. Drobné vykašlávání krve po výkonu v případě, že byly odebírány vzorky tkáně na vyšetření, je běžné.

Mezi hlavní rizika výkonu patří krvácení, proto je nutnost vysadit léky na ředění krve, event. jejich vysazení konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo naším pracovištěm.