Společná experimentální laboratoř s 1. LF UK, Praha

Vedoucí lékař za Nemocnici Na Homolce

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Tel: +420 257 272 211
Email: petr.neuzil@homolka.cz

Hlavním zaměřením společného experimentálního pracoviště je výzkum v oblasti srdeční elektrofyziologie, tj. mělo by především sloužit ke zkoumání procesů podílejících se při vzniku nepravidelností srdeční akce (srdečních arytmií) a zvláště jejich léčby. S dynamickým nárůstem katetrizačních technik v oblasti intervenční léčby srdečních arytmií souvisí pak vývoj jednotlivých postupů, které mají sloužit k tomu, aby se léčba stala efektivnější a bezpečnější pro nemocného. Proto je také hlavním zaměřením činnosti Laboratoře především výzkum v oblasti intervenční srdeční elektrofyziologie, uskutečňovaný mimo jiné i prostřednictvím experimentů na větších biomodelech (zvířatech).

Zahájení vlastního provozu v září 2007 bylo rozděleno do několika fází: pilotní technologický provoz, pilotní zvířecí provoz a ověřovací provoz. To vše bylo ukončeno v říjnu 2007, kdy byl také proveden první skutečný experiment a od listopadu 2007 tu proběhlo šest standardních pokusných projektů (šlo například zkoušení adhezivní elektrody pro epikardiální stimulaci srdce , endoskopické zobrazení síňového septa, zkoumání vlivu stimulace na brániční nerv).

Jakýkoli projekt uskutečňovaný v Laboratoři, při němž je použito experimentální zvíře, lze uskutečnit pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a pod dohledem Komise pro práci s pokusnými zvířaty jako odborné komise uživatelského zařízení, kterým je 1.LF na základě akreditace.

Experimentální laboratoř srdeční elektrofyziologie se tak může zařadit po bok již existujících a dobře fungujících laboratoří nejen v ČR. Její vznik je důkazem rozvoje nezbytné vědecké spolupráce akademického a zdravotnického prostředí a zejména důkazem vitality české vědy.


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace