Klinické studie

Upozornění:

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 Vás prosíme o kontaktování e-mailem, budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.
Děkujeme za pochopení.

Klinické studie se zabývají aktivitami souvisejícími s prováděním výzkumných a klinických aktivit Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Cílem činnosti je příprava a koordinace průběhu klinických studií a ostatních výzkumných projektů probíhajících na našem oddělení.

Klinické studie (klinická hodnocení) slouží k prokázání bezpečnosti a účinnosti nových léčebných přípravků, prostředků nebo postupů v léčbě pacientů, nebo k porovnání dvou již existujících léčebných metod a jsou posledním stupněm náročného výzkumného procesu v medicíně.

Zadavatelé klinických hodnocení z Evropy i USA oceňují dlouhodobou spolupráci a profesionální přístup odborníků NNH provádějících studie týkající se prakticky všech oblastí v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Současná klinická hodnocení se týkají jak léčiv, tak léčebných prostředků, např. pro pacienty trpícími srdečními arytmiemi, dále studie v oboru intervenční kardiologie. Nemalou částí jsou studie zabývající se arteriální hypertenzí a srdečním selháním.

Klinická studie je přísně sledovaným procesem, který klade největší důraz na bezpečnost a zachování soukromí pacienta. Před jejím samotným zahájením je nutné splnit požadavky vycházející z legislativy ČR a z mezinárodně uznávaných principů správné klinické praxe (Good Clinical Practice/GCP). Je nutné vypracovat podrobný plán klinické zkoušky, zajistit pojištění, smlouvu mezi zadavatelem studie a nemocničním zařízením, vytvořit Informovaný souhlas pacienta, záznamové listy jednotlivých pacientů (Case Report Form), a mnoho dalších dokumentů. Splnění těchto požadavků schvaluje, posuzuje a kontroluje Etická komise Nemocnice Na Homolce, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), případně americký Úřad pro kontrolu léčiv (Food and Drug Administration/FDA).

Před zařazením do klinické studie jsou pacienti vždy pečlivě seznámeni s obsahem a cílem studie. Jsou plně informováni o možných rizicích, alternativní léčbě a podepisují Informovaný souhlas. Údaje získané v průběhu celé studie jsou přísně důvěrné a anonymní. Jsou zaznamenány, zpracovány a uchovávány tak, aby bylo kdykoli možné jejich ověření. Průběh všech klinických studií je pravidelně a pečlivě monitorován nezávislými organizacemi. Za každou studii je zodpovědný hlavní řešitel (Principal Investigator/PI) – primář oddělení nebo atestovaný kardiolog. Součástí týmu jsou i další spoluřešitelé studií, všeobecné sestry a administrativní pracovníci – koordinátoři studií. Na řadě studií spolupracujeme s dalšími odděleními.

Umístění: 1.patro Nemocnice Na Homolce
Barva výtahu: oranžový, zelený

Vedoucí klinických studií

Mgr. Petr Moučka
Tel.: +420 257 272 392
e-mail: Petr.Moucka@homolka.cz

Koordinátoři klinických studií:
Mgr. Lenka Kernerová
Tel.: +420 257 272 994
e-mail: Lenka.Kernerova@homolka.cz
Mgr. Filip Sklenář
Tel.: +420 257 272 993
e-mail: Filip.Sklenar@homolka.cz
Ing. Pavla Drahovzalová 
Tel.: +420 257 272 376
e-mail: Pavla.Drahovzalova@homolka.cz

Ing. Lenka Kalistová
Tel. +420 257 273 301

e-mail: Lenka.Kalistova@homolka.cz

Bc. Jitka Hofmanová
Tel.: + 420 257 272 371
e-mail: Jitka.Hofmanova@homolka.cz
Mária Novotná
Tel.: + 420 257 272 301
e-mail: Maria.Novotna@homolka.cz
Finanční sekretariát klinických studií (3. patro, zelený výtah):
Pavla Křupková Kondrašová
Tel.: +420 257 272 950
e-mail: Pavla.Krupkova@homolka.cz
V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace