Výběrová řízení 2011

Název Vyhlášení Uzavření Výsledek Dokumentace
Výběr dodavatele automatického desinfektoru flexibilních endoskopů 29.12.2011 výsledek

zadávací dokumentace

přílohy:
vzorová kupní smlouva
přehled požadovaných tech. vlastností

Výběr dodavatele anaerobního boxu 27.12.2011 výsledek

zadávací dokumentace

přílohy:
vzorová kupní smlouva
formulář nabídkové ceny

dodatečné informace

Dodávky sondové enterální výživy 16.12.2011

zadávací dokumentace

přílohy:
formulář nabídkové ceny
vzorová kupní smlouva
výpůjční smlouva

Dodávky enterální výživy - sipping 16.12.2011

zadávací dokumentace

přílohy:
formulář nabídkové ceny
vzorová kupní smlouva

Výběr dodavatele ventilových sterilizačních kontejnerů 08.12.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

přílohy:
vzorová kupní smlouva

Dodávky enterální výživy - sipping 08.12.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

přílohy:
formulář nabídkové ceny
vzorová kupní smlouva

Dodávky sondové enterální výživy 07.12.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

přílohy:

formulář nabídkové ceny
vzorová kupní smlouva
výpůjční smlouva

Výběr dodavatele centrifugální pumpy 01.12.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele infuzní techniky 01.12.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele monitorovacího systému 01.12.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele digitálních externích archivačních stanic 01.12.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele ultrazvukových sond 01.12.2011 výsledek

zadávací dokumentace

přílohy:
vzorová smlouva specifikace kupní ceny

dodatečná informace č.1

Výběr dodavatele urologické optiky 30.11.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

přílohy:
vzorová smlouva
technické požadavky
technická specifikace

Elektronické zadávání veřejných zakázek 21.11.2011 výsledek

zadávací dokumentace
příloha č.1 - organizační směrnice
příloha č.2 - vzorová smlouva
příloha č.3 - podpora, servis

dodatečné informace č.1

Výběr dodavatele systému pro digitální záznam, analýzu a archivaci EEG 11.11.2011 výsledek zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

příloha č.2 - technická specifikace + technické vlastnosti
Výběr dodavatele EMG/EP přístroje 11.11.2011 výsledek zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

příloha č.2 technická specifikace + technické vlastnosti

Výběr dodavatele bateriového systému - sternální a revizní pily 9.11.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele torakoskopické věže pro miniinvazivní kardiochirurgii 9.11.2011 výsledek zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

příloha č.2 - technická specifikace + přehled tech. vlastností

Dodávky parenterální výživy 7.11.2011 výsledky

zadávací dokumentace

příloha č.1 - formulář nabídkové ceny

příloha č.2 - vzorová smlouva + specifikace zboží

Výběr dodavatele plazmového sterilizátoru 3.11.2011 zrušeno zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva
Výběr dodavatele anesteziologického přístroje 27.10.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha - technické specifikace

dodatečné informace č.1 + aktuální zadávací dokumentace

dodatečné informace č.2 + aktuální zadávací dokumentace

Servis MR Magnetom Avanto, MR Magnetom Symphony a PET/CT Biograph 40 26.10.2011 výsledek

zadávací dokumentace

další dokumenty

část A

příloha č.1 - krycí list

příloha č.2 - čestné prohlášení

příloha č.3 - formulář cena

příloha č.4 - specifikace Magnetom Avanto

příloha č.5 - specifikace Magnetom Symphony 1

příloha č.5 - specifikace Magnetom Symphony 2

příloha č.6 - specifikace PET/CT Biograph 40

část B

smlouva o poskytování servisních služeb

Výběr dodavatele Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům 21.10.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1
příloha č.2 - vzorová smlouva
příloha č.3 - technické specifikace

Výběr dodavatele vertebroplastického setu 13.10.2011

zadávací dokumentace

příloha č.1 - formulář nabídková cena
příloha č.2 - vzorová smlouva

dodatečné informace

Výběr pronajímatele perioperačního neurologického monitoru 22.9.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele Anaerobního boxu 16.9.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele bateriového systému - chirurgické pily a minisystému pro vrtání, řezání a frézování 16.9.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výměna zón vzduchotechnických jednotek včetně výměny potrubí 13.9.2011

zadávací dokumentace

příloha č.1 - výkaz výměr
příloha č.2 - specifika plnění
příloha č.3 - vzorová smlouva

Dodávka nábytku na intervenční kardiologii 26.8.2011

zadávací dokumentace

příloha č.1 - cenová kalkulace
příloha č.2 - vzorová smlouva
příloha č.3 - tech. parametry

technická specifikace

Výběr dodavatele automatického hematologického analyzátoru

17.8.2011 výsledek zadávací dokumentace

příloha č. 1
Výběr dodavatele systému pro terapii rázovou vlnou 17.8.2011 výsledek zadávací dokumentace

příloha č. 1
Výběr dodavatele magnetoterapeutického přístroje 17.8.2011 výsledek zadávací dokumentace

příloha č. 1
Výběr dodavatele vybavení očního oddělení 1.08.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - kupní smlouva

Výběr dodavatele soupravy pro měření hodinové diurézy 28.7.2011

zadávací dokumentace

příloha č.1 - formulář nabídkové ceny

příloha č.2 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele drenážního systému 28.7.2011

zadávací dokumentace

příloha č.1 - formulář nabídkové ceny

příloha č.2 - vzorová smlouva

Kontrastní látky 2011 22.07.2011

zadávací dokumentace

Dodatečné informace č.1

Dodatečné informace č.2

další dokumenty

zadávací dokumentace - část A - podmínky a požadavky

příloha č.1 - krycí list nabídky

příloha č.2 - čestné prohlášení

příloha č.3 - formulář a cena

zadávací dokumentace - část B - technické specifikace

zadávací dokumentace - část C

příloha č.1 - rámcová kupní smlouva

příloha č.2 - rámcová smlouva

Dodávka 2 intubačních bronchoskopů s mobilním zobrazovacím zařízením 21.07.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - kupní smlouva

Rekonstrukce intervenční kardiologie - angiologické pracoviště 15.06.2011

zadávací dokumentace

další dokumenty

výzva k podání nabídky

zadávací dokumentace - část A - podmínky a požadavky

příloha č.1 - krycí list nabídky

přílohač. 2 - čestné prohlášení

dodatečné informace č. 1

zadávací dokumentace - část B - technické specifikace

projektová dokumentace

výkaz výměr a rozpočet

stavební povolení

koordinované závazné stanovisko

souhlas hygienické stanice

zadávací dokumentace - část C - smlouva o dílo

Úprava dilatačních spár v komunikaci 15.06.2011

zadávací dokumentace

příloha č.1 - doporučený postup prací a cenová nabídka

příloha č.2 - detail možného těsnění dilatace

Dodávka automatických dveří 13.06.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

příloha č.1 - specifikace

příloha č.2 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele hlubokomrazícího boxu 31.05.2011 výsledek

zadávací dokumentace

příloha č.1 - vzorová smlouva

Výběr dodavatele ultrazvukové endoskopické sestavy 23.05.2011 výsledek zadávací dokumentace a vzorová smlouva
Výběr dodavatele Videogastroskopu 23.05.2011 výsledek zadávací dokumenta a vzorová smlouva
Realizace dílčích staveb dle objednávek 10.5.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

vzorová smlouva

specifikace prací

Výběr dodavatele fakoemulzifikačního přístroje 29.04.2011 výsledek

zadávací dokumentace

vzorová smlouva

Výběr dodavatele automatického přístroje pro zevní srdeční masáž 21.04.2011 výsledek

zadávací dokumentace

vzorová smlouva

Přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce 15.04.2011 výsledek

dodatečné informace

zadávací dokumentace

Výběr dodavatele fakoemulzifikačního přístroje 13.04.2011 zrušeno

zadávací dokumentace

vzorová smlouva

Servis magnetické rezonance Signa 1.5T HDi 18.03.2011 výsledek zadávací dokumentace