Obnova přístrojové techniky Komplexního Kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce

  • Financováno v rámci reakce Unie na pandemii Covid-19
  • Popis a cíl projektu: Cílem projektu je obnova a modernizace přístrojové techniky používané v rámci Komplexního Kardiovaskulárního Centra Nemocnice Na Homolce. Jedná se o obnovu 3 ks Angio systémů pro kardiologické oddělení NNH (1 ks Angio systému pro multifunkční katetrizační pracoviště a 2 ks Angio systému pro angiografické pracoviště kardiologického oddělení) pro zachování vysoké úrovně standardů poskytované péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními a zároveň tato obnova výrazně přispěje ke zvýšení kvality vysoce specializované péče v rámci Komplexního Kardiovaskulárního Centra Nemocnice Na Homolce.
  • Aktuální stav projektu: realizace