Darovací smlouvy 2013

Období Forma
Hodnota (Kč)
Prosinec Peněžitý dar 50 000,00
Peněžitý dar 20 000,00
Peněžitý dar 206 000,00
Peněžitý dar 100 000,00
Věcný dar - analyzátor, tiskárna bez ceny
Věcný dar - 2ks oplach. pumpy 85 015,00
Věcný dar - EKG Seiva Cardiowriter 88 720,00
Věcný dar - 3ks analyzátorů ERA300 216 516,00
Věcný dar - sport. pomůcky Kettler 13 990,00
Věcny dar - defibrilátor LC CR 29 040,00
Listopad Peněžitý dar 2 000,00
Peněžitý dar 340 000,00
Peněžitý dar 513,00
Peněžitý dar 5 000,00
Peněžitý dar 55 888,00
Věcný dar - trojsedák 18 373,00
Říjen Peněžitý dar 63 000,00
Peněžitý dar 56 638,00
Peněžitý dar 62 523,00
Peněžitý dar 100 000,00
Peněžitý dar 14 000,00
Peněžitý dar 72 700,00
Peněžitý dar 44 000,00
Peněžitý dar 66 000,00
Peněžitý dar 68 779,00
Peněžitý dar 135 426,00
Peněžitý dar 24 500,00
Září Peněžitý dar 100 000,00
Peněžitý dar 40 000,00
Peněžitý dar 10 000,00
Peněžitý dar 250 000,00
Peněžitý dar 100 000,00
Peněžitý dar 88 018,00
Srpen Peněžitý dar 10 000,00
Peněžitý dar 70 000,00
Peněžitý dar 110 000,00
Peněžitý dar 40 000,00
Věcný dar - kávovar 3 999,00
Věcný dar - rtg systém 350 000,00
Věcný dar - injektor Acist Cvi bez ceny
Věcný dar - monitor glykémie 20 963,00
Červenec Peněžitý dar 20 000,00
Peněžitý dar 5 000,00
Peněžitý dar 12 980,00
Peněžitý dar 10 960,00
Peněžitý dar 56 257,00
Červen Peněžitý dar 12 000,00
Věcný dar - kanc. křeslo KIT 2ks 5 661,00
Květen Peněžitý dar 20 000,00
Peněžitý dar 25 000,00
Peněžitý dar 29 878,00
Peněžitý dar 65 933,00
Peněžitý dar 61 173,00
Peněžitý dar 6 633,00
Věcný dar - Injektor Acist Cvi bez ceny
Věcný dar - 2ks antidekub. matrace 108 900,00
Duben Peněžitý dar 1 500,00
Peněžitý dar 70 000,00
Peněžitý dar 85 000,00
Peněžitý dar 50 000,00
Peněžitý dar 20 000,00
Peněžitý dar 34 400,00
Peněžitý dar 76 800,00
Věcný dar - nábytek 230 160,00
Věcný dar - nábytek 92 613,00
Březen Peněžitý dar 30 000,00
Peněžitý dar 20 000,00
Peněžitý dar 65 808,00
Peněžitý dar 60 000,00
Peněžitý dar 53 965,00
Peněžitý dar 43 000,00
Peněžitý dar 100 000,00
Peněžitý dar 100 000,00
Věcný dar - hemodynam. aplikace bez ceny
Únor Peněžitý dar 23 000,00
Peněžitý dar 73 758,00
Peněžitý dar 85 000,00
Peněžitý dar 3 000,00
Peněžitý dar 75 856,00
Věcný dar - TV LCD bez ceny
Věcný dar - přístroj HMS PLUS 786 000,00
Leden Peněžitý dar 80 000,00
Peněžitý dar 30 000,00
Peněžitý dar 50 000,00
Peněžitý dar 68 192,00
Věcný dar - pc komponenty 4 277,00
Věcný dar - pc komponenty 19 152,00