Bezpečná péče pro pacienty

Bezpečná péče v Nemocnici na Homolce

Velmi si vážíme toho, že jste si pro léčbu zvolil/a právě naší nemocnici a doufáme, že budete s poskytovanou péčí spokojen/a. Rádi bychom Vám touto cestou poskytli několik důležitých informací o péči v Nemocnici Na Homolce.

Zajištění bezpečného prostředí a předcházení možným rizikům bylo jedním z nejdůležitějších kritérií, jež jsme museli k obhájení certifikátu prokázat. Neustále se snažíme náš systém řízení a minimalizace rizik zdokonalovat a zajistit Vám tak maximálně bezpečnou péči.

Následující informace Vám poslouží k pochopení některých situací a principů, které slouží právě ke zvýšení Vaší bezpečnosti. Prosíme Vás o spolupráci s námi při jejich realizaci.

 

Bezpecnost a kvalita modry naramek

1. Opakovaně se Vás ptáme na jméno a kontrolujeme identifikační náramek na Vašem zápěstí.

Na náramku modré barvy, který dostanete při příjmu do nemocnice, je uvedeno Vaše jméno a další důležité údaje. Opakovanou kontrolou zajišťujeme, aby daný výkon byl skutečně proveden správnému pacientovi. Kontrolu provádí někdy i více členů zdravotnického týmu. Snižujeme tím riziko možného omylu na minimum. Nebojte se opakovat Vaše jméno každému zdravotníkovi, který Vám bude poskytovat péči.

 

Bezpecnost a kvalita zluty naramek

2. Váš identifikační náramek má žlutou, nikoliv modrou barvu jako u ostatních pacientů.

Vaše ošetřující sestra usoudila na základě informací, které od Vás získala, že vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a dalším okolnostem je u Vás větší míra rizika, že byste mohl/a během pobytu v nemocnici upadnout. Poranění v důsledku pádu není při pobytu v nemocnicích zcela ojedinělý jev. Příčin je mnoho, zejména pobyt v neznámém prostředí, účinky léků na organismus a samozřejmě Váš zdravotní stav. Ošetřující personál Vám poskytne dostatek informací o tom, jak riziko pádu a poranění minimalizovat. Důsledně dbejte pokynů, které dostanete. Nemáte-li dostatek informací o Vašem režimu, neváhejte se zeptat sestry.

3. Před léčebným nebo diagnostickým výkonem Vám lékař z důvodu potvrzení správnosti strany výkonu fixem označí tu část těla, na které budete operován/a či vyšetřován/a.

Toto opatření provádíme u výkonů na tzv. párových orgánech (například na končetinách) jako součást bezpečnostního procesu před léčebným či diagnostickým výkonem. Budete také s lékařem či sestrou vyplňovat tzv. Verifikační protokol, který slouží opět k potvrzení správnosti strany výkonu. Značení je prováděno omyvatelným fixem. Nejedná se o zakreslení chirurgického řezu, ale označení operované části těla tak, aby byla možná opětovná kontrola před započetím výkonu.

4. K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta.

Na tomto formuláři najdete informace o charakteru výkonu a jeho možných komplikacích. Prosíme, pozorně si jej přečtěte. Pokud nebudete poskytnutému vysvětlení rozumět, obraťte se na ošetřujícího lékaře.

5. Lékař i sestra si před i po každém fyzickém kontaktu s Vámi dezinfikují ruce.

Tento úkon slouží k omezení pravděpodobnosti přenosu tzv. nemocniční nákazy (nozokomiální infekce), která by mohla významně komplikovat Vaše zotavení a prodloužit dobu pobytu v nemocnici.

6. Staňte se aktivními účastníky léčby:

  • Ptejte se! Pokud nerozumíte odpovědi, zeptejte se znovu!
  • Ujistěte se, že dostáváte správnou medikaci/léčbu.
  • Ptejte se na svůj zdravotní stav, výsledky a plán léčebné péče.
  • Mějte přehled o tom, jaké léky berete a proč!

7. Druhý názor

Máte právo vyžádat si druhý názor (názor dalšího lékaře), ať již jde o stanovení diagnózy, či návrhu diagnostických nebo léčebných výkonů. Váš ošetřující lékař vezme druhý názor v úvahu.

8. Návštěva

Při návštěvě na JIP nebo ARO je třeba použít jednorázový empír, který lze zakoupit v NNH. Cílem je zabránit přenosu mikroorganismů z návštěvy na pacienta a obráceně. Empír je tedy třeba při každém odchodu z JIP nebo ARO vyhodit do infekčního odpadu.