Posílení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Na Homolce

  • Zdroj financování: NPO – Národní plán obnovy
  • Popis a cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti aktiv Nemocnice Na Homolce (dále také NNH), a to zejména informačních systémů a informací v nich obsažených za pomoci vhodných funkcí, procesů, služeb a nástrojů tvořených softwarem, hardwarem a kvalitní bezpečnostní dokumentací. Tohoto cíle bude dosaženo realizací dílčích cílů zaměřených na řešení uvedených příležitostí ke zlepšení a dlouhodobé udržitelnosti.
  • Aktuální stav projektu: realizace