Pořízení hybridního PET/MR skeneru

  • Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
  • Popis a cíl projektu: Předmětem projektu je instalace hybridního PET/MR skeneru. Integrace PET/MR se dvěma současnými, funkčně komplementárními PET/CT skenery umožní přesnější diagnostiku širokého spektra onkologických pacientů s cílem celkově zlepšit jejich osud díky individualizované, lépe cílené léčbě, a to v největším českém KOC FN Motol, kam je PET centrum integrováno, a také v dalších KOC, kterým dlouhodobě slouží.
  • Aktuální stav projektu: realizace