V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Certifikáty ISO 15189

„Standard ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost“ již svým názvem nasvědčuje, že jeho zaměření je orientováno na odbornou stránku problematiky řízení laboratoře (průchod vzorků laboratoří, podmínky odběrů, svozu biologického materiálu, vydávání, interpretace výsledků či bezpečnosti a etiky laboratorní práce). Akreditace systému řízení kvality v laboratoři znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně kvality poskytovaných služeb.


Bioptická laboratoř Oddělení patologie

Bioptická laboratoř Oddělení patologie

platnost od: 13.5.2019
platnost do: 13.5.2024
předmět akreditace: Vyšetření v oboru histopatologie a cytopatologie včetně imunohistochemických vyšetření a vyšetření peroperačních biopsií.


Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI)

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI)

platnost od: 30.5.2019
platnost do: 30.5.2024
předmět akreditace: Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, alergologie a klinická imunologie, imunohematologie, molekulární genetika a transfuzní služba včetně odběru primárních vzorků.


Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)

Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)

platnost od: 22.1.2020
platnost do: 22.1.2025
předmět akreditace: Laboratorní diagnostika infekčních nemocí v oboru lékařské mikrobiologie.