Centrum plicní endoskopie

Centrum představuje špičkové pracoviště s nadregionálním významem. Poskytuje pacientům komplexní endoskopickou diagnostiku a léčbu plicních onemocnění. Kombinace nových diagnostických metod (pleuroskopie, autofluorescenční bronchoskopie) s již fungujícími (např. PET-CT) umožňuje v ČR výjimečné možnosti časné diagnostiky a stagingu bronchogenního karcinomu. Jako jedno z prvních pracovišť v ČR centrum uvedlo do praxe léčbu pacientů s těžkou plicní rozedmou pomocí implantace endobronchiálních chlopní, tzv. endoskopickou volumredukci.


Videobronchoskopie - endoskopické vyšetření dolních cest dýchacích za účelem jak diagnostickým (lokalizace a určení slizniční patologie, odběr vzorků k mikrobiologickému či histologickému vyšetření), tak léčebným (zástava krvácení, extrakce cizího tělesa, apod.) Centrum disponuje i přístrojovým vybavením k provedení autofluorescenční bronchoskopie nebo tzv. NBI (narrow band imaging). Technika provedení těchto vyšetření se neliší od klasické videobronchoskopie, ale využívá jiné modality zobrazení sliznice dýchacích cest, v případě NBI se jedná o zobrazení sliznice dýchacích cest v úzkém rozmezí vlnových délek s detailnějším zobrazením slizničních cév. Obě metody slouží k cílenější lokalizaci slizničních patologií.


EBUS - endobronchiální ultrazvuk. Jde o endoskopické vyšetření průduškového stromu flexibilním bronchoskopem, který je zakončen sondou k ultrazvukovému zobrazení cílených struktur, zpravidla nitrohrudních uzlin.


Kontakty

Lékař:

MUDr. Pavel Hrouda    
pavel.hrouda@homolka.cz

bronchoskopie@homolka.cz

Telefon:
+420 257 273 167


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace