Oční oddělení

Ocni - Nemocnice na Homolce

O nás

V oční mikrochirurgii jsou hledány stále nové mikrochirurgické metody a jsou zaváděny nejnovější technické vymoženosti ve snaze snížit počet peroperačních a pooperačních komplikací na minimum. Budujeme špičkové mikrochirurgické oční oddělení. Přednostně je naše úsilí věnováno chirurgickým zákrokům na předním segmentu oka. Jedná se především o operace šedého zákalu a transplantace rohovek, které byly nově zařazeny v roce 2008 do spektra námi nabízených operací. Jsme také schopni řešit těžké poúrazové stavy, které vyžadují většinou operaci v celkové anestezii spolu s krátkodobou hospitalizací.


Operaci katarakty rutinně podstupuje ročně asi 0,5% populace a je celosvětově nejčastějším chirurgickým zákrokem u pacientů nad 65 let. U indikace k operaci katarakty má hodnota zrakové ostrosti zásadní význam, ne však rozhodující. Rozhodující je objektivní nález kalení čočky, odpovídající subjektivním potížím pacienta. Metodou volby chirurgie katarakty je již od 90. let minulého století ultrazvuková fakoemulsifikace s implantací měkké nitrooční čočky bez nutnosti šití rohovkové rány. Pacient si vybírá nitrooční čočky od renomované americké firmy, které jsou vyrobeny z flexibilních akrylátových materiálů. Výběr je možný ze škály od monofokálních čoček, monofokálních s modrým filtrem, dále nabízíme nitrooční čočky torické i multifokální. Operace provádíme ambulantně v instilační anestezii (tj. anestezie pomocí aplikace kapek). Nabízíme i pomoc při řešení refrakčních vad, kdy jsme schopni řešit vysokou krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus pomocí chirurgických refrakčních zákroků, které si však pacient resp. zájemce o odstranění brýlové korekce musí hradit sám. Transplantace rohovky je nejčastější prováděnou transplantací v humánní medicíně. Dlouhodobé přežívání transplantátu po perforující keratoplastice rohovky je u pacientů s nízkým rizikem vyšší než 90%, avšak u pacientů s vysokým rizikem je nižší než 35%. Díky moderním zobrazovacím metodám užívaným v posledních letech v diagnostice glaukomu můžeme lépe nastavit léčebné postupy od farmakoterapie až po filtrační operaci.

Oftalmochirurgové našeho oddělení se řadí mezi špičkové odborníky v České republice nejen počtem odoperovaných pacientů v řádech několika tisíců, ale především zkušenostmi získanými na českých i zahraničních pracovištích.


Naše služby

Nabízíme Vám široké spektrum zákroků – základní i speciální ambulantní.

  • Základní ambulantní oftalmologická vyšetření
  • Operační zákroky na předním segmentu oka - operace katarakty (šedého zákalu), transplantace rohovky a operace glaukomu
  • Speciální oftalmologická vyšetření - počítačová perimetrie, autorefraktometrie, ultrazvukové vyšetření, bezkontaktní tonometrie, optická biometrie a od nového roku i optická koherentní tomografie
  • Speciální oftalmologická vyšetření jsou určena nejen ambulantním pacientům a nemocným lůžkových oddělení Nemocnice Na Homolce, ale na doporučení oftalmologů nebo neurologů i pro pacienty z jiných nemocnic.