Odd. anesteziologicko-resuscitační (ARO)

Anesteziologické a resuscitační oddělení (ARO) zajišťuje komplexní péči o nemocné v průběhu operace a v období předoperačním a pooperačním včetně podání celkové anestézie a různých typů místní anestézie, zejména na odděleních neurochirurgie, cévní chirurgie, všeobecné chirurgie, ORL a gynekologie. Samostatnou problematikou je zajištění sedace a celkové anestézie dětí při vyšetření na magnetické rezonanci , nukleární medicíně ( PET a PET CT) a léčbě gamma nožem. V roce 2009 došlo k dalšímu nárůstu počtu anesteziologických výkonů. Resuscitační úsek se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou nemocných, jejichž celkový zdravotní stav pro poruchy základních životních funkcí ohrožuje život pacienta a vyžaduje nejvyšší stupeň zdravotní péče. K vybavení oddělení patří hyperbarická komora s možností umělé plicní ventilace a další speciální metody resuscitační péče. Ambulance bolesti se zabývá problematikou pacientů s chronickou bolestí.


U nás nemusíte po operaci zbytečně trpět

Víte o tom, že u nás nemusíte po operaci zbytečně trpět? Specializovaný tým pro léčbu akutní bolesti se zde stará o to, abyste dostali ty správné léky, které právě vaši bolest zmírní nebo zcela utiší. Více v rozhovoru zde ...

Naše služby

  • Anesteziologický úsek – péče o pacienta během operace, anestézie, umělá plicní ventilace, úzká spolupráce s operatérem nebo operační skupinou. Běžný anesteziologický tým během operace tvoří 1 lékař + sestra specialistka.
  • Resuscitační úsek – lůžka ARO, zajišťování pacientů se selháním životních funkcí, trvale přítomen lékař, každý pacient má 1 sestru.
  • Urgentní resuscitace – oživování v celé nemocnici.
  • Ambulance bolesti – řeší problematiku pacientů s chronickou bolestí.
  • Poruchy srdečního rytmu (srdeční arytmie, kardiostimulace + CRT + ICD)
  • Hyperbaroxie – léčba přetlakem ve 100% kyslíkové atmosféře
  • Akutní hemodialýza – ve spolupráci s hemodialysačním centrem B.Braun.