Na Homolce nemusí pacient po operaci zbytečně trpět

Podle statistik 50 až 70 procent hospitalizovaných pacientů uvádí, že po operaci pociťují střední až silnou bolest. Svědčí to o tom, že jejich bolest není dobře léčena. Ošetřující lékaři většinou předepisují fixní dávky léků proti bolesti či jejich kombinací. Jaké konkrétně, je dáno často zvyklostí pracoviště nebo konkrétního lékaře než skutečnými potřebami pacienta. Až příliš snadno se někdy smiřují zdravotníci s tím, že nemocného to trochu bolet musí. Stává se také, že léky proti bolesti jsou podávány „podle hodin“, a ne podle skutečné bolesti pacienta, která se v čase může významně měnit. V poslední době však správné léčbě bolesti věnují zdravotníci čím dál větší pozornost. 

Homolka je jednou z prvních českých nemocnic, v níž léčba akutní bolesti (APS) systematicky zavádí, a to prostřednictvím expertního týmu v čele s anesteziologem MUDr. Viktorem Kubrichtem. APS dosud funguje ve většině oddělení s chirurgickými pacienty, zhruba do půl roku by se měla postupně rozšířit do všech oddělení nemocnice. Dr. Kubrichta jsme se zeptali na podrobnosti.

V čem spočívá princip léčby akutní bolesti?
Snahou našeho specializovaného týmu pro léčbu akutní bolesti je pacient, který po operaci zbytečně netrpí, a tedy se i rychleji uzdravuje. Nemocní dostávají léky k potlačení bolesti ne podle zaběhnutých zvyklostí, ale podle svých potřeb, tedy na míru. Zmírnění či odstranění bolesti zajišťuje pohodlí pacienta, což přispívá k lepšímu hojení ran, rehabilitaci a celkové rekonvalescenci. Snižuje se také možnost komplikací, například ischemické příhody srdeční, ranných a respiračních infekcí.

Jak vypadá APS v praxi? 
Pacient je již při příjmu na oddělení poučen, že jeho bolesti bude věnovat po celou dobu pobytu personál velkou pozornost, protože nikdo nechce, aby zbytečně trpěl. Sestra mu vysvětlí, že pokud bude pociťovat bolest, má o tom ošetřující personál bezodkladně informovat.  Při bolesti pak nemocný svou bolest ohodnotí podle desetistupňové škály, a to od bolesti mírné přes středně silnou až po bolest krutou. Podle toho, jaký stupeň nemocný určí, pak dostává příslušné léky.

Co se děje v případě, že pacient stále cítí bolest ?  
Pokud nemocný udává, že bolest i přes podané léky přetrvává, může sestra ve spolupráci s lékařem zvolit jiný způsob léčby – například nasadit jiné medikamenty, změnit dávku či způsob podávání léků, to vše samozřejmě podle přísně stanovených pravidel. Je to velmi individuální. Intenzita bolesti se u různých pacientů může velmi lišit, třebaže podstupují stejnou operaci. Jeden bude například potřebovat k utišení bolesti pět miligramů morfinu a druhý možná pětkrát i víckrát tolik. Našim cílem je tedy najít optimální způsob, jak konkrétního pacienta bolesti efektivně a bezpečně zbavit. Kromě samotné bolesti sledují sestry také známky případných nežádoucích účinků léčby, aby jim mohly předcházet, nebo v případě rozvoje těchto účinků včas reagovat.