Kontakty

Primář:
doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.
Zástupce primáře:
MUDr. Jana Dvořáková

Vedoucí laborantka:
Mgr. Libuše Macháčková

Asistentka oddělení: Barbora Ramešová
Správce dokumentace OKBHI: Ing. Denisa Nikodémová
Manažek kvality OKBHI: Ing. Eva Drncová
Vedoucí analytik: Ing. Blanka Míková

Biochemie

Vedoucí lékař: MUDr. Jana Dvořáková
Úsekový laborant: Bc. Petr Laš
Analytik: Ing. Blanka Míková
Analytik: Ing. Ladislava Dubská (močová analýza, elektroforéza)
Analytik: Mgr. Milan Polák (POCT)
Lékař: MUDr. Jana Tichá (terapeutické monitorování hladin léčiv)

Hematologie

Vedoucí lékař: MUDr. Jozef Balázs
Úseková laborantka: Andrea Potměšilová
Analytik: RNDr. Zdeněk Tokár
Analytik: Mgr. Radka Nováková
Lékař: MUDr. Libuše Pagáčová

Imunologie

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Miroslav Průcha, PhD.
Úseková laborantka: Květoslava Pallová
Analytik: Mgr. Milan Polák
Analytik: RNDr. Jan Laštovička, CSc.

Imunologická + alergologická poradna

Lékař: doc. MUDr. M. Průcha, Ph.D.

Krevní banka

Vedoucí lékař: MUDr. Jozef Balázs

Úseková laborantka: Bc. Petra Dudová
Analytik: RNDr. Zdeněk Tokár
Analytik: Mgr. Radka Nováková
Lékař: MUDr. Libuše Pagáčová

Laboratoř molekulární diagnostiky

Vedoucí lékař: MUDr. Václav Maťoška
Úseková laborantka: Bc. Dana Bielmaczová

Lékaři:
MUDr. Aleš Tomek

MUDr. Renata Alánová

Analytici:

Mgr. Zuzana Lacinová

RNDr. Emanuel Žďárský
Mgr. Vojtěch Kaplan
Mgr. Tereza Kolářová - zástupce správce dokumentace OKBHI

Imunoanalytická laboratoř (OKBHI-IA)

Vedoucí farmacetický asistent: Bc. Kateřina Slimáková
Analytik: Ing. Eva Drncová
Analytik: Ing. Denisa Nikodemová

Poradna pro poruchu lipidového metabolizmu

Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
MUDr. Jana Dvořáková

Hematologická poradna

MUDr. Jozef Balázs
MUDr. Libuše Pagáčová

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 2


150 30 Praha 5Tel.: +420 257 272 420


Fax: +420 257 272 426

E-mail: biochemie@homolka.czokbh@homolka.cz

Laboratoř molekulární diagnostiky
Pod Kotlářkou 34
150 30 Praha 5

Tel.:  +420 257 273 137, 3141, 3142
Fax:  +420 257 272 426
E-mail dna@homolka.cz

Telefony

Prim. doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.

+420 257 273 150

Vedoucí laborantka: Mgr. Libuše Macháčková

+420 257 272 447

Sekretářka OKBHI: Barbora Ramešová

+420 257 272 021

BIOCHEMIE

Statimová laboratoř + pohotovost

+420 257 272 435

MUDr. Jana Dvořáková

+420 257 272 436

Vedoucí analytik: Ing. Blanka Míková +420 257 272 438

Příjem materiálu

+420 257 272 424

Odběrové boxy

+420 257 272 423, 2422, 2421

Močová laboratoř

+420 257 272 430

Léková laboratoř, elektroforéza +420 257 272 428

Chromatografická laboratoř

+420 257 272 739

POCT: Mgr. Milan Polák

+420 257 272 438

Terapeutické monitorování hladin léčiv: MUDr. Jana Tichá

+420 257 272 149

HEMATOLOGIE

MUDr. Jozef Balázs
RNDr. Zdeněk Tokár

+420 257 273 099
+420 257 272 432

Krevní obrazy + pohotovost

+420 257 272 878

Diferenciály

+420 257 272 441

Koagulace

+420 257 272 442

IMUNOLOGIE

Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Miroslav Průcha, PhD.

+420 257 272 045

Ambulance: Jitka Ledvinová

+420 257 272 291

Analytik: Mgr. Milan Polák

+420 257 272 438

Laboratoř 1

+420 257 272 433

Laboratoř 2

+420 257 272 427

PORADNA PRO PORUCHU LIPIDOVÉHO METABOLIZMU

prof. MUDr. Josef Hyánek DrSc.

+420 257 273 229

MUDr. Jana Dvořáková

+420 257 272 437

HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Josef Balázs +420 257 273 099
MUDr. Libuše Pagáčová +420 257 273 099

LABORATOŘ  MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY

Vedoucí lékař: MUDr. Václav Maťoška

+420 257 273 142

Mgr. Kaplan Vojtěch

+420 257 273 139

Mgr. Zuzana Lacinová

+420 257 273 140

Mgr. Tereza Kolářová +420 257 273 143

+420 257 273 137

IMUNOANALYTICKÁ LABORATOŘ

Úseková laborantka - Bc. Kateřina Slimáková +420 257 272 160
Analytik - Ing. Eva Drncová +420 257 272 159

KREVNÍ BANKA

MUDr. Jozef Balázs
RNDr. Zdeněk Tokár
+420 257 273 099
+420 257 272 432
Laboratoř 1 +420 257 272 449
Laboratoř 2 +420 257 272 425
Mobilní telefon +420 731 156 584