Psychiatrie

Psychiatrické oddělení Nemocnice Na Homolce je reprezentováno jednou lékařkou a jednou zdravotní sestrou. Poskytuje léčebně preventivní péči ambulantním pacientům a konsiliární službu pro celou nemocnici. Psychiatrické oddělení slouží výhradně dospělým pacientům; dětská psychiatrie v naší nemocnici není. Nedisponuje též lůžkovým oddělením. Spolupracuje se všemi odbornými lékaři napříč NNH a v oblasti psychiatrie s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN, s Psychiatrickým cenrem Praha a s Psychiatrickou léčebnou Bohnice.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace