MUDr. Jan Klener

MUDr. Jan Klener

Datum narození: 14. září 1965 
Rodinný stav: ženatý, 2 děti 
Akademické vzdělání: 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, 1984-1990

Specializace: neurochirurgie

Vědecká a pedagogická činnost: 
Pravidelná výuka mediků 1.LF UK 1990-1997 
Pravidelná výuka postgraduální kurs ILF – akutní neurochirurgie 
Pravidelná výuka postgraduální kurs – nosokomiální infekce

Kursy a postgraduální vzdělání:
Atestace I. stupně z chirurgie , ILF Praha, 1993 
Atestace II. stupně z neurochirurgie ILF Praha, 1999 
Doktorandské studium - peroperační elektrofysiologická monitorace 1.LF UK Praha, 1996-1998 
Postgraduální doktorský studijní program MU Brno od 2011 – mikrovaskulární dekomprese 
Postgraduální kurs v neurochirurgii , Hradec Králové, 1995, 1996, 1997, 1998 
European Course in Neurosurgery EANS -1994 Turkey, 1996 Denmark, 1997 UK, 1998 Portugal Research 
Visiting Program, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A., 1990 Visiting 
Clinical Program, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota , U.S.A.,1995 
Clinical Observer Program, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, U.S.A., 1997 
Clinical Observer Program, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, U.S.A., 2000 
Practical Anatomy Workshop-Surgical Approaches to the Skull Base, St. Louis University, 2001 
Practical Anatomy Workshop-Microsurgery of Aneurysms, St.Louis University, 2001 
Visiting Program, University of Miami School of Medicine , Miami, USA, 2001

Zaměstnání:
1990-1997: Neurochirurgická klinika 1.LF UK, ÚVN Praha-Střešovice, Praha 6
1997-současnost: Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 5, Vedoucí lékař operačních sálů 
2012-současnost: Primář oddělení Neurochirurgie

Členství v odborných společnostech: 
Česká neurochirurgická společnost ČSL JEP 
Česká spondylochirugická společnost ČSL JEP 
Česká onkologická společnost ČSL JEP SAS – spinal arthroplasty society

Projekty a subspecializace: 
cévní neurochirurgie 
neurochirurgie mozkových nádorů a lební baze 
funkční neurochirurgie-mikrovaskulární dekomprese 
páteřní neurochirurgie-zejm. dynamické krční náhrady

Grant – PET u recidiv mozkových nádorů 
Studie Cereport – léčba maligních mozkových nádorů 
Studie STICH – intracerebrální hematomy 
Studie Conscious 2 a 3 – subarachnoidální krvácení 
Grant – Neuralgie trigeminu

Publikace: 
10 zahraničních odborných publikací 
30 tuzemských odborných publikací

Média: 
Diagnoza 2011: Nádor sluchového nervu >> 
Diagnoza 2007: Neuralgie trojklaného nervu >> 
Diagnoza 2001: Mozkový nádor >> 
+ řada dalších článků v různých periodicích

Jazyky: 
anglický jazyk - aktivně 
ruský jazyk - pasivně


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace