MUDr. Jan Šroubek

MUDr. Jan Šroubek

Datum narození: 30.3.1969, 
rodinný stav: ženatý, 4 děti 
Akademické vzdělání: 2. lékařská fakulta UK, 1990-1996

Specializace: Neurochirurgie a neurologie

Vědecká a pedagogická činnost:
Externí asistent pro Neurologickou kliniku 2. LF UK (1999-2001) 
Externí asistent pro Neurochirurgickou kliniku 1.LF UK (2004-2007)

Atestace: 
Neurologická atestace I.st. 1999 
Neurologická atestace II.stupně 2002 
Neurochirurgická atestace 2006

Kursy a postgraduální vzdělání:
Neurosurgery Dpt . Royal Prince Alfred Hospital (Sydney, Austrálie, 2001) 
Transtemporální přístupy v neurochirurgii (Ústí nad Labem, 2003) 
Postgraduální kurs v neurochirurgii (Hradec Králové 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) 
Approaches in neurosurgery (University of Leeds, Velká Británie, 2004)
4-letý Evropský Neurochirurgický Kurs EANS (European Association of Neurol.Surgeries) (Praha 2002, Bonn 2003, Budapest 2004, Thessaloniki 2005) 
Mininvasive neurosurgical endoscopic approaches (Vídeň, Rakousko, 2008) 
Advanced approaches in neurosurgery (University of Leeds, Velká Británie, 2008) 
Aneurysm microneurosurgery (Saint Louis, USA, 2010)

Zaměstnání: 
1996-2001 Neurologická klinika 2.LF UK 
2001-2006 Cévní konzultant pro Neurologickou kliniku 2.LF UK 
2001- Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5

Členství v odborných společnostech 
Neurologická společnost J.E.Purkyně (1997-dosud) 
Neurochirurgická společnost J.E.Purkyně (2003- dosud)

Projekty a subspecializace: 
Cévní neurochirurgie - chirurgie cévních výdutí a revaskularizačních operačních výkonů (mozkové bypassy) 
Chirurgie mozkových a míšních nádorů - s využitím intraoperační magnetické rezonance 
Neurochirurgie epilepsie 
Normotenzní hydrocephalus

Televizní pořady: 
1. Epileptochirurgie 14.4.2012 
2. Léčba multiforminího glioblastomu, 28.12.2013 
3. Epileptochirurgie v léčbě farmakorezsitení epilepsie 21.12.2013

Studie: 
Hlavní řešitel studie EF14 s využitím TTF - léčba maligních gliálních nádoru - multicentrická mezinárodní studie 
Hlavní řešitel studie ACT IV – léčba maligních gliálních nádorů – multicentrická mezinárodní studie 
Řešitel studie Conscious II a III – léčba vasospasmů u pacientů po aneurysmatickém subarachnoidálním krvácení - multicentrická mezinárodní studie

Knihy: 
1. Arteriální a žilní tromboza centrálního nervového systému, str. 159-185 Šroubek J, Černý R, Bojar M in Arteriální a žilní tromboza v klinické praxi Vojáček, Malý M, Grada Publishing 03/ 2004, ISBN 80-247-0501-X 
2. Neurointezivní péče – praktická příručka – Aleš Tomek et al., - koeditor díla a autor 4 kapitol ISBN 978-80-204-2659-8 (Kapitola 27: Ischemická CMP (iCMP). strana 254-275, Kapitola 28: Intracerebrální hemoragie. strana 275-291, Kapitola 36: Hydrocefalus. strana 395-400, Kapitola 37: Tumory CNS v neurointezivní péči, strana 400-403)

Publikace:
1. Acquisition and retrieval of conditioned taste aversion is impaired by brain damage caused by two hours of pilocarpine-induced status epilepticus. Šroubek J, Hort J, Komárek V, Langmeier M, Brožek G Physiol Res. 2001; 50(6): 609-17. 
2. Cévní onemocnění mozku a míchy. Bojar M, Černý R., Kolbel F, Šroubek J. Postrgraduální medicína 2002; 9(4), 955-961 
3. The utility of H-reflex during intrathecal baclofen administration. Štětkářová I, Šroubek J, Vrba I. Neurologie pro praxi , 2006, roč. 7., č. 2, s. B70. ISSN 1213-1814. 
4. Jednorázové intratékální podání baklofenu a následné zavedení pumpového systému v léčbě těžké spasticity u osob s roztroušenou sklerózou. Štětkářová I, Šroubek J, Vrba I, Peregrin J, Havrdová E. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2007, roč. 70/103, č. 2, s. 190-195. ISSN 1210-7859 
5. Nitrolební žilní trombózy: Diagnostické možnosti a klinické korelace. Vymazal J, Šroubek j, Vondráčková D, Kalina M. Česká radiologie , 2007, roč. 61, č. (3), s. 242-250. ISSN 1210-7883 
6. Intraspinal drug delivery systems in treatment of severe spasticity in multiple sclerosis patients: the utility of H-reflex. Štětkářová I, Peregrin J, Šroubek J, Vrba I. Multiple Sclerosis, 2007, vol. 13, no. Suppl.2, s. S13-S14. ISSN 1352-4582 
7. Epileptochirurgie dospělých. Šroubek J, Dbalý V, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I. Postgraduální kurs v neruochirurgii, 2007 ISBN 978-80-254-9317-5 
8. Komplikace dlouhodobé intratekální aplikace baclofenu pumpovými systémy v léčbě těžké spasticity. Štětkářová I, Vrba I, Šroubek J, Horáková D, Havrdová E. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2007, roč. 70, č. suppl., s. S19-S20. ISSN 1210-7859 
9. Stimulace vagového nervu - terapie farmakorezistentní epilepsie . Šroubek J, Kalina M, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I, Kuba R. Bolest , 2007, roč. 
10, č. 4, s. 12-13. ISSN 1212-0634 
10. Komplikace léčby těžké spasticity implantabilními pumpovými systémy. Štětkářová I, Vrba I, Peregrin J, Šroubek J. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2008, roč. 71/104, č. 4, s. 458-465. ISSN 1210-7859 
11. EC/IC anastomoza a chronická hypoperfuze CNS při okluzi vnitřní krkavice. Šroubek J, Adámková Š, Kovář M. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2008, roč. 71, č. 104, s. S68-S69. ISSN 1210-7859 
12. Význam radikality resekce u pacientů s multiformním glioblastomem. Šroubek J, Šoula O, Raev S, Klener J. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2008, roč. 71, č. supplementum 3 , s. S64-S65. ISSN 1210-7859 
13. Intraoperační zobrazení v cévní neurochirurgii pomocí IR 800 videoangiografie . Šroubek J, Klener J, Šetlík M. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2009, roč. 72, č. 105, s. S57. ISSN 1210-7859 
14. První zkušenosti s intraoperační MR v Nemocnici Na Homolce . Šroubek J, Klener J, Šetlík M. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2009, roč. 72, č. 105, s. S32. ISSN 1210-7859 
15. Výsledky evakuace spontánních intracerebrálních hematomů u pacientů nad 60 let. Šoula O, Raev S, Klener J, Šroubek J. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2010, roč. 73, č. 106 (Suppl 1), s. S21-S22. ISSN 1210-7859. 
16. Výsledky epileptochirurgické léčby v NNH. Marečková I, Vojtěch Z, Procházka T, Liščák R, Šroubek J, Dbalý V, Kalina M Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. Suppl 2, s. 68. ISSN 1210-7859 
17. Dekompresní kraniektomie a zevní komorová drenáž- indikace a provedení. Šroubek J. Neurologie pro praxi , 2010, roč. 11, č. 11 (suppl.C), s. C12. ISSN 1213-1814. 
18. Chirurgické řešení nekrvácejících aneurysmat v éře peroperační videoangiografie . Šroubek J, Klener J, Šetlík M. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2010, roč. 73, č. 106 (suppl 1), s. S10. ISSN 1210-7859. 
19. Výsledky epileptochirurgického programu Nemocnice Na Františku. Nežádal T,.., Šroubek J. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2010, roč. 73, č. 106 suppl. 2, s. S67-S68. ISSN 1210-7859. 
20. Transfalcinní přístupy k hluboko uloženým mesiálním lézím. Šroubek J, Klener J, Šoula O, Raev S . Výroční kongres Neurochirurgické společnosti , Ostrava, 3.11.-5.11.2010 21. EC-IC bypass in occlusive carotid disease, Šroubek J, Kovář M, Tomek A, Plný R, Vymazal J. Neurologie pro praxi , 2010, roč11 (1): 45-49 ISSN -1212-1814 
22. Our experience with iMRI in epilepsy patients. Šroubek J, Vojtěch Z. 3rd Meeting of the Intraoperative Imaging Society, Zurich, 16.1.-19.1.2011. 
23. Zkušenosti s intraoperační MRI u intraaxiálních tumorů mozku. Šroubek J, Šoula O, Raev S, Tomáš R, Klener J. Postgraduální kurs v neurochirurgii. ISBN 978-80-254-9317-5. 
24. EC-IC bypaass in case of chronic hypoperfusion. Patient series of last 10 years. Šroubek J, Tomek A, Kovář M. Výroční kongres neurochirurgické spelečnosti, Frymburk, 2.-4.11.2011. ISSN 
25. Calcifying Pseudoneoplasms of the Neural Axis. Report of Three Cases. Rulseh A, Keller J, Vymazal J, Klener J, Šroubek J, Syrůček M, Zemanová I, Dbalý V. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč 74, č.107, s587-589, ISSN 1210-7859 
26. Intraoperační MR v epileptochirurgii. Šroubek J, Vojtěch Z, Procházka T, marečková I, Keller J, Malíková H Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2011, roč. 74 , č. 107, s. S57. ISSN 1210-7859. Abstrakt: 
25. český a slovenský neurologický sjezd, Brno, 23.11.-26.11.2011. 
27. Intraoperační videoangiografie u mozkových aneuryzmat-zkušenosti u 116 výdutí. Klener J Šroubek J Šetlík M Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2011, roč. 74, č. 107, s. S62. ISSN 1210-7859. Abstrakt: 
25.český a slovenský neurologický sjezd, Brno, 23.11.-26.11.2011. 
28. Extratemporální epileptochirurgie a vagová stimulace. Šroubek J, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I. In Sborník příspěvků XIX. postgraduální kurs v neurochirurgii ,Hradec Králové , 28.3.-30.3.2012. Hradec Králové : Neurochirurgická klinika, FN HK , 2012. s. 46-47. ISBN 978-80-260-1886-5 
29. Improvement of mesial temporal resection in epilepsy patients with the aid of intraoperative MRI. Šroubek J, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I, Keller J, Malíková H. 7th CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGICAL SOCIETY MEETING, Praha, 13.6.-15.6.2012. S in Sborník abstrakt strana 33, ISBN 978-80-87562-03-01 
30. Long-term survival of patients suffering from glioblastoma multiforme treated with tumor-treating fields Aaron Michael Rulseh, Jiří Keller, Jan Klener, Jan Šroubek, Vladimír Dbalý, Martin Syrůček, František Tovaryš and Josef Vymazal. World Journal of Surgical Oncology 2012, 10:220, ISSN 1477-7819 
31. Rectractorless microneurosurgery in komplex neurosurgical procedures Klener J, Šroubek J, 7th CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGICAL SOCIETY MEETING, Praha, 13.6.-15.6.2012. S in Sborník abstrakt strana 22, ISBN 978-80-87562-03-01 
32. Normotenzní hydrocefalus, Šroubek J. Časopis Practicus , č.7/2013, ročník 12, str 7-10, ISSN 1213-8711 
33. Demence z pohledu neurologa a neurochirurga. Šroubek J a Hort J, 27.český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské sympozium 2013, Praha, 20.-23.11.2013, abstrakt publikován V časopisu Čes Slov Neurol N 2013; 76/109 (Suppl 2) strana 2S38, ISSN 1210-7859 
34. Mikrochirurgické řešení nekrvácejících mozkových aneurysmat – vlastní soubor pacientů. Šroubek J, Šoula O, Klener J. 27.český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské sympozium 2013, Praha, 20.-23.11.2013, abstrakt publikován V časopisu Čes Slov Neurol N 2013; 76/109 (Suppl 2) strana 2S35, ISSN 1210-7859


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace