PhDr. Martin Kořán, CSc.

PhDr. Martin Kořán, CSc.

Vedoucí Oddělení klinické psychologie

Klinický psycholog, psychoterapeut – cílové oddělení Neurochirurgie, OSRN 

 

Kvalifikace:

• Filosofická fakulta UK Praha 1967-72, specializace klinická psychologie

• rigorózní zkouška – PhDr. (1976), kandidátská práce – CSc. (1986)

• specializační zkouška pro obor klinická psychologie 1984

• funkční specializace v systematické psychoterapii 1997

• postgraduální studium dopravní psychologie 1992 - 93

• tříleté školící místo v individuální psychoterapii 1985 - 87 (doc. K. Balcar, CSc.)

• školící místo v problematice rehabilitačního lékařství - 1991

• kurzy hypnózy 1979 - 80 • kurzy psychosomatiky, neuropsychologické rehabilitace, psychologické péče o dlouhodobě nemocné, o onkologicky nemocné 

 

Členství v odborných společnostech:

• Člen Asociace klinických psychologů

• Člen předsednictva Asociace dopravních psychologů

• Člen Českomoravské psychologické společnosti

• Člen předsednictva Unie psychologických asociací

• Člen Standing Committee Traffic Psychology při Evropské federaci psychologických asociací (EFPA) a delegát ČR na Valných shromážděních EFPA

 

Odborné služby:

• Psychologická příprava pacientů na neurochirurgické operace.

• Psychologická péče o pacienty léčené na Gama noži.

• Zpětnovazební hodnocení efektu náročných páteřních operací.

• Psychodiagnostická a psychoterapeutická péče o pacienty s bolestí.

• Psychologické vyšetřování a péče o pacienty ambulantních odd. NNH - interní, cévní chirurgie, gynekologie, RHB v rámci protistresového programu.

• Spolupráce s Ústavem biologie a lékařské genetiky FN Motol na Studii psychosociálních aspektů v rodinách s hereditární nádorovou predispozicí.

• Zajišťování psychologické péče o účastníky ozdravných pobytů onkologicky nemocných.

• Soudní znalec v oboru klinické a dopravní psychologie. 

 

Publikační činnost: 

Externě přednášky na Katedře psychologie FF UK a ILF Praha, kapitoly o psychologické péči v monografiích o neuromodulaci a léčbě Gama nožem, o poskytování psychologické péče po katastrofách a články v odborných časopisech zaměřené na problematiku psychologické péče o somaticky nemocné, na přípravu pacientů na náročné neurochirurgické operace a na léčení Gama nožem, na problematiku stresu spojeného s operačními výkony a hospitalizací, na psychickou složku léčby pacientů s bolestí a s onkologickým onemocněním. 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace