MUDr. Robert Tomáš Ph.D.

MUDr.Robert Tomáš Ph.D.

Datum narození: 11.10.1972 v Humenném, SR

Specializace: neuroonkologie, spinální chirurgie, chirurgie periferních nervů, intraoperační elektrofyziologie

Pregraduální vzdělání: 
1991 maturita, Gymnázium Ludvíka Svobody, Humenné, SR 
1991-1997 studium - 1.lékařská fakulta UK Praha 
1997 titul MUDr., promoce na 1.lékařské fakultě UK Praha

Postgraduální vzdělání a atestace: 
1998-2005 doktorandské postgraduální studium na 1.LF UK Praha v oboru neurověd 
2005 titul Ph. D. v oboru neurověd, promoce na 1.LF UK Praha 2000 atestace z oboru všeobecná chirurgie I.stupně 2006 atestace z oboru neurochirurgie 2006 EANS Exam part I in neurosurgery

Zaměstnání: 
1997 – 1998 lékař – neurochirurg, Neurochirurgická klinika 1.LF UK a ÚVN Praha Střešovice 
1998 – 2009 lékař – neurochirurg, Neurochirurgická klinika FNKV Praha 
2009 – dosud lékař – neurochirurg, Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

Odborné kurzy: 
2003 EANS neurochirurgický kurz Amsterdam 
2004 EANS neurochirurgický kurz Krakov 
2005 EANS neurochirurgický kurz Praha 
2006 EANS neurochirurgický kurz Luxemburg 
2008 Operace maligních gliomů s využitím 5-ala, Drážďany, Německo 
2010 AO Spine Basic Principles, Portomaso, Malta

Zahraniční stáže: 
2013 Klinická stáž v Barrow Neurological Institute – Phoenix, Arizona, USA

Členství v odborných společnostech: 
Česká neurochirurgická společnost ČSL JEP 
Česká spondylochirurgická společnost ČSL JEP 
Česká onkologická společnost ČSL JEP 
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČSL JEP

Ocenění: 
2006 cena Prof. Rudolfa Petra udělena českou neurochirurgickou společností za nejlepší práci v oboru neurochirurgie autorů do 35 let za rok 2005 
2007 Piťhova cena české elektrofyziologické společnosti za nejlepší publikaci na poli elektrofyziologie za rok 2006 (člen kolektivu autorů Stejskal a spol. Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii, Grada, Praha, 2006)

Pedagogická činnost: 
2004 – 2009 odborný asistent v neurochirurgii na neurochirurgické klinice FNKV Praha (pravidelná výuka mediků) 
2008 – dosud pravidelná výuka neurochirurgie v IPVZ pro obor rehabilitační lékařství

Výzkumná činnost: 
1994 grant 0154 - Fond rozvoje vysokých škol Včasný záchyt mimořádně nadaných studentů VŠ k vědecké práci (hlavní řešitel Prof. MUDr. Lubor Stejskal DrSc.) 
2011 grant IGA NT 12237-52011 Diagnostický a terapeutický potenciál fibroblastového aktivačního proteinu (FAP) v lidských astrocatárních tumorech

Publikační a přednášková činnost: 
Autor a spoluautor 41 článků a abstrakt v odborných časopisech, z toho 8 článků v časopisech s „impact factor“ 
Spoluautor ve 3 monografiích 
30 přednášek na domácích a 14 přednášek na zahraničních kongresech.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace