MUDr. Oldřich Šoula

MUDr. Oldřich Šoula

Datum narození: 30.8.1978
Rodinný stav: ženatý, 2 děti 
Akademické vzdělání: 1. lékařská fakulta UK, 1997-2004

Specializace: Neurochirurgie - neurochirurgická atestace 2012

Kurzy, postgraduální vzdělávání a zahraniční stáže:
ESICM – kurz v neurointenzivní péči, Barcelona 2006 
AO Spine Course - Comprehensive Spinal Course, Bratislava 2007 
AO Spine Course – Treatment of Degenerative and Traumatic Spinal Disorders, Greece 2009 
Training Course – Serious Spine Disorders, Liberec 2010 
Postgraduální kurs v neurochirurgii (kompletní 5-ti dílný cyklus, Hradec Králové 2007-2011) 
4 letý Evropský Neurochirurgický Kurz EANS (European Association of Neurosurgical Societies), Trondheim, Opatia, Halkidiki, Avignon, 2008-2011 
NPH (Normotenzní hydrocefalus) Course, Berlín 2011 
Minimally Invasive Spine Surgery, Brussel 2011 
2-týdenní stáž na neurochirurgické klinice v Nijmegenu (Holandsko) zaměřená na endoskopickou operativu nádorů hypofýzy, duben 2013 
2-týdenní stáž na prestižním neurochirurgickém pracovišti u prof. M. Samii, International Neuroscience Institut, Hannover, Německo, říjen 2013 
2-týdenní stáž v endoskopickém centru baze lební, Bellaria Hospital Bologna, Itálie, říjen 2013

Zaměstnání: 
2005- dosud Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce

Členství v odborných společnostech:
Česká neurochirurgická společnost J.E.Purkyně (2006-dosud)
Česká spondylochirurgická společnost (2011–dosud)

Projekty a subspecializace: 
Neuroonkologie 
Neuroendoskopie 
Hydrocefalus 
Minimálně invazivní spondylochirurgie

Spoluřešitel grantu IGA – MZČR multiformních glioblastomů

Publikace:
1. Šoula O, Raev S, Klener J, Šroubek J. Výsledky evakuace spontánních intracerebrálních hematomů u pacientů nad 60 let. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73, č. 106 (Suppl 1), s. S21-S22. ISSN 1210-7859. 
2. Stremeňová J, Mareš V, Lisá V, Hilser M, Křepela E, Vaníčková Z, Syrůček M, Šoula O, Šedo A. Expression of Dipeptidyl Peptidase-IV Activity and/or Structure Homologs in Human Meningiomas. International Journal of Oncology: 351-358,2010,IF2,447 
3. Šroubek J, Šoula O, Raev S, Klener J. Význam radikality resekce u pacientů s multiformním glioblastomem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2008, roč. 71, supplementum 3 , s. S64-S65. ISSN 1210-7859 
4. Šroubek J, Klener J, Šoula O, Raev S. Transkalozní přístupy k hluboko uloženým mesiálním lézím. Výroční kongres České Neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.11.-5.11.2010 
5. Šroubek J, Šoula O, Raev S, Tomáš R, Klener J. Zkušenosti s intraoperační MRI u intraaxiálních tumorů mozku. Postgraduální kurs v neurochirurgii. ISBN 978-80-254-9317-5. 
6. Klener J, Šoula O. Evakuační výkony, zevní komorová drenáž a dekompresivní kraniektomie jako neurochirurgické možnosti ovlivnění nitrolební hypertenze. Neurologie pro praxi, 2009, roč.10,č.1,s.24.ISSN1213-1814. 
7. Raev S, Šoula O. Over the top dekomprese bederní spinální stenózy. Poster. Frymburk 11/2011 
8. Šroubek J, Šoula O, Klener J. Chirurgické řešení nekrvácejících aneuryzmat s pooperační videoangiografií. Výroční kongres České Neurochirurgické společnosti, Brno, 14.-16.10.2013


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace