MUDr. František Remeš

MUDr František Remeš

Datum narození: 26.8.1959
Pregraduální vzdělání: 1975-1979 gymnázium Uherské Hradiště, 1980-1986 FVL UK Praha

Odborné vzdělání, kvalifikace:
1990 specializace v oboru neurologie I. stupeň 
1993 specializace v oboru neurologie II. stupeň 
1990 kurz - odborná stáž v elektroencefalografii /ILF Doc Dolanský/ 
1995 osvědčení k výkonu lékařské praxe /ČLK/ 
1996 kurz - akutní neurologie a neurologická intenzivní péče /ILF Prim Kalina/ 
1996 funkční odbornost v elektroencefalografii /Společnost klinické neurofyziologie JEP/ 
2008 osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru neurologie /MZ ČR/ 
2010 diplom celoživotního vzdělávání lékařů /ČLK/ 
2010 licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru neurologie /ČLK/

Zaměstnání: 
1986-1992 Fyziologický ústav FVL UK, odborný asistent 
1992-1997 Neurologická klinika VFN, samostatně pracující lékař 
1997-2008 Neurochirurgické oddělení NNH, samostatně pracující lékař 
2008-2012 Neurochirurgické oddělení NNH , vedoucí lékař intenzivní péče 
2012-dosud Neurochirurgické oddělení NNH, zástupce primáře

Pedagogická činnost: 
1986-1992 katedra fyziologie FVL UK, odborný asistent 
1992-1997 katedra neurologie FVL UK, odborný asistent

Vědecko-výzkumná činnost: 
1986-1992 Perinatální hypoxické postižení mozku /výzkumný úkol fyziologického ústavu FVL UK, Prof Trojan/ 
1992-1997 Výzkum a léčba extrapyramidových onemocnění-léčba dystonií botulotoxinem /výzkumný úkol, neurologická klinika VFN, Prof Růžička/

Přednášková a publikační činnost:
Publikace: 
1. Remeš F, Roth J, Růžička E : Léčebné použití botulotoxinu v neurologii. Prakt. lék. , 74, 1994, č.4, s. 174-177. 
2. Růžička E, Jech R, Remeš F, Roth J: Evoked potencials in focal dystonias: The effects of botulinum toxin treatment. VII European congress of clinical neurophysiology, Budapest, July 8-9, 1994, book of abstracy, s. 55 
3. JINDRÁK, V. - REMEŠ, F. - HLOŽKOVÁ MICHAELA, M. - MAKAL, V. Zkušenosti s ovlivňováním kvality antimikrobiální profylaxe v neurochirurgii. In Sborník příspěvků 8. Anesteziologické dny Na Homolce,Praha, 15.11.-16.11.2006. : , null. s. . ISBN . 
4. KLENER, J. - REMEŠ, F. Subarachnoidální krvácení. In Neurointenzivní péče. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 291-314. ISBN 978-80-204-2659-8. 
5. REMEŠ, F. - TOMÁŠ, R. - JINDRÁK, V. - VANIŠ, V. - ŠETLÍK, M. Intraventricular and lumbar intrathecal administration of antibiotics in postneurosurgical patients with meningitis and/or ventriculitis in a serious clinical state. Journal of Neurosurgery, 2013, vol. 119, no. 6, s. 1596-1602. ISSN 0022-3085.

Přednášky: 
1. Remeš F, Růžička E, Roth J, Kalous K: Naše zkušenosti s léčbou torticollis spastica botulotoxinem. IX. Sjezd mladých neurologů, 9-11.3.94, Donovaly 
2. JINDRÁK, V. - KLENER, J. - KANTOR, D. - REMEŠ, F. Infekce spojené s drenáží mozkomíšního moku. Mezioborový seminář Třeboň 2006, Třeboň, 11.1.-13.1.2006. Sdělení nepublikováno v tištěné formě. 
3. Remeš F, Tomáš R, Jindrák V, Vaniš V, Šetlík M: Intraventrikulární a intrathekální aplikace antibiotik u pacientů v těžkém stavu. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, 2.-4. 11. 2011, Frymburk.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace