Kardioanestezie

foto

Slovo primáře

Proč je zapotřebí kardioanesteziolog?

"Podobně jako se od obecné chirurgie pro svá specifika postupně oddělil obor operující srdce a velké cévy a dal vzniknout kardiochirurgii, tak se od obecné anestezie oddělil obor kardioanestezie. Díky týmové spolupráci kardioanesteziologů a kardiochirurgů na identických pacientech jsou specifika obou oborů prakticky identická - operace srdce a velkých cév na mimotělním oběhu nebo bez něj, některé operace v hluboké hypotermii a cirkulační zástavě, potřeba detailní monitorace pacienta během a po výkonu, potřeba různých forem farmakologické a mechanické podpory oběhu, arytmie a možnosti jejich řešení, řešení pacientů se srdečním selháním, výkony technicky a časově náročné, rutinní užití transthorakálního a jícnového ECHO, atd."

MUDr. Pavel Jehlička
Primář Oddělení kardioanestezie


O nás

Oddělení kardioanestezie je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Hlavní činností oddělení je poskytování komplexních služeb v celém rozsahu oboru anesteziologie a resuscitace a oboru intenzivní medicíny, a to v rámci Kardiocentra, tzn. pro Kardiologické a Kardiochirurgické oddělení a jejich pacienty. Do spektra činnosti patří podání anestezie pacientům podstupujícím výkony prováděné v rámci Kardiocentra, které vyžadují přítomnost kardioanesteziologa (tzn. bolestivé zákroky a operace, výkony u rizikových a kardiálně kompromitovaných pacientů). Dále zajišťuje resuscitační a intenzivní péči v rámci Kardiochirurgického oddělení, zejména na Jednotce pooperační a resuscitační péče a konzultačně i na Oddělení akutní kardiologie.

Kardioanestezie, Nemocnice na Homolce

Naše pracoviště

  • Jednotka pooperační a resuscitační péče pro kardiochirurgické pacienty
  • Kardiochirurgické operační sály

Běžný provoz v Nemocnici Na Homolce je obnoven. Kontaktujte příslušná oddělení a objednejte se ke svému lékaři.

Od 1. 6. 2020 jsou v Nemocnici Na Homolce při dodržení následujících pravidel a doporučení povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů. Pokyny a doporučení pro návštěvy zde.

V případě podezření na onemocnění koronavirem volejte číslo 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace