Ostatní specializace

Vedle oddělení zaměřujících se na neurologicko-neurochirurgickou a kardiovaskulární léčbu a diagnostického komplementu má Nemocnice Na Homolce šest dalších lůžkových a osm specializovaných ambulantních oddělení. Jedna z důležitých rolí těchto oddělení, např. anesteziologie, interny, ORL, rehabilitace, onkologie, psychiatrie či klinické psychologie, spočívá v tom, že vytvářejí odborné zázemí pro konzultace a realizaci našich klíčových programů. Kromě toho nemocnice v rámci své lůžkové části zajišťuje celou řadu dalších programů specializované péče, jako gastroenterologii, plicní endoskopii a léčbu, všeobecnou chirurgii, ortopedii, urologii, gynekologickou chirurgii a urogynekologii, léčbu endometriózy či komplexní chirurgii hlavy a krku. V chirurgické léčbě ve všech specializacích jsou preferovány minimálně invazivní postupy a vybrané zákroky se provádějí pomocí moderního operačního robotického zařízení Da Vinci Xi. Pouze ambulantně, v rámci polikliniky, provozujeme oddělení: klinické onkologie, alergologie a klinické imunologie, dětské a dorostové, dermatovenerologické (kožní), oční, psychiatrické, klinické psychologie a zubní.

 

  • Program všeobecné chirurgie
  • Ortopedický program
  • Urologický program
  • Gynekologickochirurgický a urogynekologický program
  • Program pro komplexní léčbu endometriózy
  • Program komplexní chirurgie hlavy a krku
  • Program léčby spánku
  • Program plicní endoskopie