PET/CT trupu s FDG přehledně a PET/MR cíleně

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fludeoxyglucosum) je akumulováno buňkami v závislosti na jejich konsumpci glukózy. Na tomografických řezech a 3D zobrazení pozitronovou emisní tomografií (PET) tak lze posoudit ložiska glukózového hypermetabolizmu, která mohou být nádorového nebo zánětlivého původu. V jedné vybrané oblasti (malá pánev, epigastrium, prsy, ORL) je současně provedena standardní magnetická rezonance (MR) a výsledná fúze PET/MR pro účely T a N stagingu. S ohledem na časovou náročnost tohoto cíleného vyšetření je vhodnější pokračovat M stagingem s pomocí  mnohem rychlejšího PET/CT, a to bez nutnosti další injekce radiofarmaka. Kompletní TNM staging vybraných nádorů tak díky vybavení pracoviště můžeme provést při jediné návštěvě pacienta.

PET/MR vyšetření není vůbec proveditelné u obézních pacientů s BMI > 35, kteří se nevejdou do úzkého tunelu skeneru. U pacientů s klaustrofobií nebo s bolestmi, pro které nevydrží po dobu vyšetření nehnutě ležet na zádech, je třeba předem domluvit analgosedaci. Bez další hlubší analýzy není možné  vyšetření indikovat u pacientů s implantovanými zdravotnickými prostředky (kardiostimulátor, kochleární implantát apod.) a kovovým materiálem v těle. Pro všechny tyto pacienty je vhodnou alternativou PET/CT trupu s FDG a i.v. a p.o. kontrastem.

Obecné indikace, další kontraindikace vyšetření a příprava na něj je shodná jako na PET/CT vyšetření s FDG.

Žádanka na vyšetření ve formátu PDF nebo DOCX.