V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

PET/CT trupu s F-cholinem u CA prostaty

Stručný popis

FCh-PET je tomografická zobrazovací technika, která využívá za radiofarmakum analoga cholinu (prekurzoru biosyntézy fosfolipidů – stavebního prvku buněčných membrán) značeného 18F k zobrazení aktivity cholinkinázy, která bývá v buňkách maligních nádorů aktivnější.

Těžiště vyšetření tkví v detekci ložisek intenzivní výstavby buněčných membrán a tomu odpovídajícímu strukturálnímu podkladu a anatomickému uložení pomocí nízkodávkového (low dose) CT. V takovémto CT obraze lze identifikovat většinu orgánů a mnohé patologické struktury – nikoliv však všechny. Toto vyšetření tedy nenahrazuje cílené CT vyšetření, je-li z klinického hlediska indikováno.

S ohledem na vysokou cenu a omezenou dostupnost radiofarmaka, které nelze skladovat a použít pro jiného pacienta, je nezbytné, aby byl pacient náležitě poučen a k vyšetření se včas dostavil. Vzhledem k časové náročnosti snímání a minimalizaci radiační zátěže rutinně provádíme vyšetření v rozsahu celého trupu a krku. Při objednání lze uvést jiný požadovaný rozsah (např. včetně obličejové části hlavy, včetně horních nebo dolních končetin), je-li to klinicky relevantní. 

Pro zobrazení většiny zhoubných nádorů metodou PET/CT je výhodnější využít radiofarmakum FDG. V případě karcinomu prostaty se ale FDG zvýšeně akumuluje jen u jeho nejzhoubnějších forem. Lepších výsledků u karcinomu prostaty lze dosáhnout s pomocí F-cholinu. Ještě lepších výsledků lze dosáhnout s pomocí FCV, ten je však vyhrazen jen pro recidivu karcinomu prostaty po radikální léčbě. 

Indikace

  • Staging, lokalizace recidivy a metastáz karcinomu prostaty. Pro lokalizaci biochemicky prokázané recidivy karcinomu prostaty po kurativní léčbě je citlivější FCV-PET/CT vyšetření s aminokyselinou fluciklovinem.

Obecné kontraindikace:

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
  • Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.
  • Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 4 hodin nejíst), je ale vhodné zvýšeně pít obyčejnou vodu. Diabetici tomu přizpůsobí svoji léčbu a vezmou si s sebou jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim.

Délka vyšetření

Cca 1 hodina.

Ukázka vyšetření

Na obrázku shodných příčných řezů je vlevo obraz nízkodávkového CT a vpravo jeho fúze s FCh-PET. Šipka ukazuje na ložisko v prostatě, které vykazuje intenzivní akumulaci FCh a představuje před 3 lety histologicky potvrzený karcinom léčený hormonálně. Při vyšetření nebylo v ostatních tomografických vrstvách nalezeno žádné další podezřelé ložisko.

Karcinom prostaty

Žádanka na vyšetření.