PET/CT trupu s FCV u recidivujícího CA prostaty

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fluciclovinum) je akumulováno buňkami v závislosti na jejich metabolizmu aminokyselin. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze posoudit ložiska aminokyselinového hypermetabolizmu, která mohou být nádorového původu. Vzhledem k časové náročnosti snímání a minimalizaci radiační zátěže rutinně provádíme vyšetření v rozsahu celého trupu a krku. Při objednání lze uvést jiný požadovaný rozsah (např. včetně obličejové části hlavy, včetně horních nebo dolních končetin), je-li to klinicky relevantní. Pro účely korekce absorpce a anatomické lokalizace je pacient prozářen rentgenovým zářením (tzv. "low dose" CT).

Těžiště vyšetření tkví v detekci ložisek recidivujícího karcinomu prostaty a upřesnění jejich lokalizace pomocí "low dose" CT. V takovémto CT obraze lze identifikovat většinu orgánů a mnohé patologické struktury – nikoliv však všechny. Toto vyšetření tedy nenahrazuje cílené CT vyšetření, je-li z klinického hlediska indikováno.

S ohledem na velmi vysokou cenu radiofarmaka, které nelze skladovat a použít pro jiného pacienta, je nezbytné, aby byl pacient náležitě poučen a k vyšetření se včas dostavil.

Indikace

Recidiva karcinomu prostaty u dospělých mužů na základě zvýšených hladin prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi po primární kurativní léčbě. Citlivost vyšetření roste s hladinami PSA, rychlostí růstu PSA a s Gleasonovým skórem; při PSA v pásmu 1 - 2 μg/l je kolem 83 %. Při vyšetřování pacientů s hladinami PSA klesajícími pod 1 μg/l je třeba počítat s rostoucí frekvencí falešně negativních nálezů.

Obecné kontraindikace:

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 4 hodin nejíst), možno pít obyčejnou vodu dle potřeby, nikoliv však ve zvýšeném množství.

Délka vyšetření

Cca 1 hodina.

Žádanka na vyšetření.

 


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace