V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

PET/CT trupu s FCV u recidivujícího CA prostaty

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fluciclovinum) je akumulováno buňkami v závislosti na jejich metabolizmu aminokyselin. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze posoudit ložiska aminokyselinového hypermetabolizmu, která mohou být nádorového původu. Vzhledem k časové náročnosti snímání a minimalizaci radiační zátěže rutinně provádíme vyšetření v rozsahu celého trupu a krku. Při objednání lze uvést jiný požadovaný rozsah (např. včetně obličejové části hlavy, včetně horních nebo dolních končetin), je-li to klinicky relevantní. Pro účely korekce absorpce a anatomické lokalizace je pacient prozářen rentgenovým zářením (tzv. "low dose" CT).

Těžiště vyšetření tkví v detekci ložisek recidivujícího karcinomu prostaty a upřesnění jejich lokalizace pomocí "low dose" CT. V takovémto CT obraze lze identifikovat většinu orgánů a mnohé patologické struktury – nikoliv však všechny. Toto vyšetření tedy nenahrazuje cílené CT vyšetření, je-li z klinického hlediska indikováno.

S ohledem na velmi vysokou cenu radiofarmaka, které nelze skladovat a použít pro jiného pacienta, je nezbytné, aby byl pacient náležitě poučen a k vyšetření se včas dostavil.

Indikace

  • Recidiva karcinomu prostaty u dospělých mužů na základě zvýšených hladin prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi po primární kurativní léčbě. V ostatních situacích lze využít o něco méně citlivé FCh-PET/CT vyšetření s F-cholinem.
  • Citlivost vyšetření roste s hladinami PSA, s rychlostí růstu PSA a s Gleasonovým skórem; při PSA v pásmu 1 - 2 μg/l je kolem 83 %. Při vyšetřování pacientů s hladinami PSA klesajícími pod 1 μg/l je třeba počítat s rostoucí frekvencí falešně negativních nálezů a při hodnotách pod 0,5 μg/l  je pravděpodobnost odhalení recidivy onemocnění velmi nízká.

Obecné kontraindikace:

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
  • Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.
  • Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 4 hodin nejíst) a omezit příjem tekutin na minimum, v posledních 2 hodinách před vyšetřením už vůbec nepít.  Diabetici tomu přizpůsobí svoji léčbu a vezmou si s sebou jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim.

Délka vyšetření

Cca 1 hodina.

Ukázka vyšetření

Na obrázku shodných příčných řezů je vlevo obraz nízkodávkového CT a vpravo jeho fúze s FCV-PET. Šipka ukazuje na nezvětšenou uzlinu 6 mm v průměru, která vykazuje intenzivní akumulaci FCV a je vysoce podezřelá z recidivy nádorového postižení u pacienta po komplexní terapii pro karcinom prostaty, aktuálně s hodnotou PSA = 1,91 ng/ml. Při vyšetření bylo nalezeno v dalších tomografických vrstvách více podobných uzlin.

FCV-PET/CT

Žádanka na vyšetření.