Perfuzní SPECT myokardu v klidu

Stručný popis

 

Použité radiofarmakum je aplikováno za klidových podmínek a je akumulováno myokardem v závislosti na jeho perfuzi. Na tomografických řezech a 3D modelu levé komory je názorně zobrazena míra perfuze myokardu v klidu. Vyšetření je prováděno s tzv. transmisní korekcí atenuace, která výrazně omezuje častou falešnou pozitivitu scintigrafie v oblasti zadní stěny L.K. Při vyšetření jsou rovněž stanoveny funkční parametry L.K v klidu a je orientačně posouzena kinetika segmentů L.K.

Obecné indikace

Při pozitivitě zátěžové scintigrafie k odlišení hypoperfuze vyvolané zátěží (reverzibilní defekt) od klidové hypoperfuze (fixní defekt).

Před FDG-PET/CT myokardu pro porovnání regionálního metabolizmu a perfúze s cílem zhodnotit viabilitu myokardu před uvažovaným revaskularizačním výkonem. 

Posouzení rozsahu a lokalizace infarzovaného myokardu.

Kontrola efektu trombolýzy či akutní revaskularizace.

Detailní kritéria vhodnosti indikace jsou uvedena zde a zde.

Obecné kontraindikace

Těhotenství

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Příprava žádná, pacient nemusí být nalačno. 

 

Žádanka na vyšetření.